Vad är fördelen med renoveringslån gentemot att utöka bolånet?

Fördelarna med ett renoveringslån är att det är snabbt och enkelt att ta ett privatlån samt att du betalar tillbaka lånet under en kortare period.
Har du möjlighet att baka in lånet i ditt nuvarande bolån så är detta oftast förmånligare.