Vad är fördelen med rörlig ränta på ett bolån?

Det är oftast billigast med en rörlig ränta. Kikar man historiskt så har det oftast lönats sig med att ha en rörlig ränta.