Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och den ersätter alla personskador och sakskador du vållat med fordonet. Trafikförsäkringen täcker dock inte skadorna på din egen bil.