Vad har jag för självrisk på min båtförsäkring?

Din självrisk ska stå in ditt försäkringsbrev som du fick när du tecknade försäkringen.