Vad innebär begreppet belåningsgrad?

Med belåningsgrad menas hur stor del av bostaden som är belånad. När du köper en bostad för du maximalt låna 85% av bostadens värde.