Vad innebär restskuld på mitt billån?

Med restskuld menas att du inte amorterar av din skuld helt under kontraktstiden. Det belopp som du har i restskuld ska betalas till fullo den dagen ditt kontrakt löper ut. Det kan givetvis vara lockande att betala ett mindre belopp varje månad under amorteringstiden men man måste alltså vara beredd på att lösa ut sin restskuld direkt efter kontraktstiden.