Vilka alternativ finns det för att kunna ta emot digital-TV?

Digital-TV kan du nå via: marksänd TV, satellit, bredband och kabel-TV.