Vilket bredband är bäst?

Enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex) så toppas listan över nöjda kunder av Bahnhof följt av Ownit och 3 (tre).