Vilket försäkringsbelopp/lösöre ska man ha?

Det är viktigt att ditt försäkringsbelopp motsvarar värdet på ditt bohag. Detta är något man bör kontrollera och ev. korrigera under åren.