1047 konkurser i januari – högsta månadssiffran sedan 90-talet

 | Lästid: 3 minuter

1047 konkurser i januari 2024.

I januari noterades en kraftig ökning i antalet aktiebolagskonkurser som landade på 1 047 stycken, jämfört med 651 under samma månad föregående år och 402 året innan det. Denna månad markerade den högsta siffran för konkurser sedan Creditsafe inledde sina mätningar 1999.

Allt fler anställda drabbas av konkurserna

Den alarmerande ökningen av konkurser under januari 2024 har resulterat i omfattande jobbförluster, där 3 249 anställda förlorade sina arbeten. Denna trend understryker hur konkurser inte bara påverkar företagen utan även har djupa sociala konsekvenser för individer och familjer som plötsligt står utan inkomst. Det visar på behovet av ökade insatser för omställning och stöd till de drabbade.

”Utvecklingen är tyvärr i linje med vår prognos, och det är otroligt dystra siffror. Året inleds med ett nytt konkursrekord och högsta siffran någonsin i våra mätningar. Dessutom vet vi att många företag går på knäna och vi får dagliga rapporter om varsel där man tvingas säga upp personal, så det är utan tvekan väldigt tufft för många, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.” Källa: Creditsafe (2024-02-01).

Fördubbling av konkurser inom restaurangbranschen

Restaurangbranschen har drabbats särskilt hårt, med en fördubbling av antalet konkurser – från 45 till 97 konkurser. Denna utveckling belyser de specifika utmaningarna inom sektorn, som kämpar med både minskad kundkrets och ökade driftskostnader. Det pekar på ett akut behov av anpassning och möjligen sektorspecifika stödpaket för att hjälpa dessa företag överleva krisen.

Teknikmagasinet går i konkurs

De största konkurserna som noterats involverar byggentreprenören TG11 Entreprenad AB i Stockholm och butikskedjan Teknikmagasinet, vilket illustrerar de ekonomiska svårigheternas bredd och djup. Dessa konkursfall påverkar inte bara de direkt anställda utan även en bredare krets av underleverantörer och samarbetspartners, vilket visar hur en stor konkurs kan ha ringar på vattnet i hela ekonomin. Teknikmagasinet omfattade 35 butiker med en omsättning på 191 miljoner och 147 anställda.

272 miljoner i uppskjutna skatteskulder

Den ackumulerade summan av uppskjutna skatteskulder understryker de finansiella svårigheterna som företagen står inför. Med 272 miljoner kronor i ouppklarade skatteskulder framgår det att många företag har skjutit upp betalningar i hopp om bättre tider, vilket kan leda till ytterligare ekonomiska komplikationer för både företag och stat.

Stockholm bland de hårdast drabbade – 121 procents ökning

Den markanta ökningen av konkurser i Stockholm med 121 procent – från 208 till 459, visar på regionala skillnader i konkursernas påverkan. Detta pekar på att vissa områden är särskilt utsatta för den nuvarande ekonomiska nedgången, vilket kan kräva riktade regionala insatser för att stödja återhämtningen.

Nystartade företag inger optimism

Trots den mörka bilden som konkurserna målar upp finns det tecken på ekonomisk förnyelse och optimism, med en ökning av antalet nystartade företag till 4 294 stycken under januari månad. Denna trend kan ses som ett tecken på entreprenörsanda och innovation, där nya idéer och företagsmodeller försöker ta sig an de utmaningar som den rådande situationen presenterar.

Konkurser per bransch 2022-2024

Bransch 2022 2023 2024 Ökning 2023/2024
Bilhandlare 5 15 21 40%
Bilverkstäder 8 21 31 48%
Byggbranschen 75 124 205 65%
Detaljhandel 37 86 97 13%
E-handel 13 14 27 93%
Fastighetsbolag 15 23 33 43%
Hotell & Restaurang 39 45 97 116%
Industri 16 29 42 45%
Konsultbolag 20 40 70 75%
Livsmedelsbutiker 5 11 19 73%
Partihandel 31 39 69 77%
Sportaffärer och sporthallar 0 10 8 -20%
Åkerier 10 19 24 26%
Källa: Creditsafe (2024-02-01)

Största konkurserna

Rank Företag Omsättning tkr Anställda Postort
1 TG11 Entreprenad AB 202 898 1 STOCKHOLM
2 Teknikmagasinet SWE AB 191 012 147 STOCKHOLM
3 Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag 172 426 9 ÄLTA
4 Valento AB 140 320 8 SOLNA
5 E Edvardsson Byggresurs AB 136 294 158 VÄSTRA FRÖLUNDA
6 Mcare Sweden AB 135 520 22 MALMÖ
7 P-O Fridén AB 127 511 0 VÅMHUS
8 AP Omvårdnadsgruppen AB 96 715 202 LINKÖPING
9 Scandinavia Meat AB 87 356 1 TÄBY
10 WPSE Sports AB 71 380 40 KARLSTAD
Källa: Creditsafe (2024-02-01)

Antalet konkurser per län 2023-2024

Län Januari 2023 Januari 2024 Årsbasis 2023 Årsbasis 2024 Årbasis %
Blekinge 4 4 0%
Dalarna 17 20 18%
Gotland 0 1 -%
Gävleborg 15 31 107%
Halland 19 25 32%
Jämtland 1 7 600%
Jönköping 15 21 40%
Kalmar 6 12 100%
Kronoberg 12 8 -33%
Norrbotten 11 13 18%
Skåne 92 118 28%
Stockholm 208 459 121%
Södermanland 10 23 130%
Uppsala 18 44 144%
Värmland 15 16 7%
Västerbotten 9 15 67%
Västernorrland 15 16 7%
Västmanland 11 26 136%
Västra Götaland 110 129 17%
Örebro 28 29 4%
Östergötland 30 30 0%
Ej definierat 5 0
Totalt 651 1047 61%
Källa: Creditsafe (2024-02-01)
Relaterad information till denna artikel:
Rekordmånga företag i konkurs – över 900 aktiebolag gick i under i november!

Källangivelser

Creditsafe (2024-02-01), Nytt stort konkursrekord – 1047 konkurser! Dessutom kris för restaurangbranschen. https://www.mynewsdesk.com/se/creditsafe/pressreleases/nytt-stort-konkursrekord-1047-konkurser-dessutom-kris-foer-restaurangbranschen-3300946

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.