Kommunal budget- och skuldrådgivning

 | Lästid: 6 minuter | Uppdaterad: 6 februari 2024.

Kommunal budget och skuldrådgivning

Idag står många inför utmaningen att hantera sin privatekonomi på ett effektivt sätt. Med stigande levnadskostnader och en allt mer komplex finansiell värld, kan det vara svårt att behålla kontrollen över sin ekonomi. Därför är det viktigt att vara medveten om de resurser som finns tillgängliga för att hjälpa till i denna process. En sådan resurs är den kommunala budget- och skuldrådgivningen, en tjänst som erbjuds av kommunerna för att stödja sina invånare i ekonomiska frågor.

Vad är Kommunal budget- och skuldrådgivning?

Kommunal budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service som syftar till att hjälpa individer och familjer att hantera sin ekonomi mer effektivt. Denna tjänst ska enligt lag erbjudas av alla svenska kommuner och ska vara tillgänglig för alla kommuninvånare. Skuldrådgivare kan ge råd om hur man hanterar skulder, budgeterar inkomster och utgifter, samt hur man planerar för en mer stabil ekonomisk framtid.

Varför är budget- och skuldrådgivning viktigt?

Att hålla koll på sin ekonomi är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Skulder och dålig budgethantering kan leda till stress och oro, vilket i sin tur kan påverka både fysisk och mental hälsa (Folkhälsomyndigheten 2024). Genom att använda sig av kommunal budget- och skuldrådgivning kan man få verktyg och kunskap för att förbättra sin ekonomiska situation. Dessutom kan rådgivningen hjälpa till att förhindra att ekonomiska problem blir allvarligare över tid. Läs mer om vikten av god ekonomisk hälsa i vår artikel 10 tips för en bättre privatekonomi.

”Samtliga kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning och rådgivningen är kostnadsfri.” Källa: Konsumentverket (2024).

Hur fungerar det?

Processen för att få hjälp genom kommunal budget- och skuldrådgivning är oftast enkel. Det första steget är att kontakta din lokala kommun för att boka ett möte med en skuldrådgivare. Under mötet kommer du att diskutera din ekonomiska situation och få hjälp med att skapa en budgetplan. Rådgivaren kan också ge tips och strategier för att minska skulder och förbättra din ekonomiska situation på lång sikt. För att förstå mer om hur man skapar en effektiv budget, se vår guide: Så gör du en budget.

Vem kan använda tjänsten?

Tjänsten är öppen för alla som bor i kommunen, oavsett ekonomisk situation. Det spelar ingen roll om du har små eller stora ekonomiska problem – kommunal budget- och skuldrådgivning är till för att hjälpa alla typer av hushåll. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är för sent att söka hjälp och att ta kontroll över sin ekonomi.

Fördelarna med Kommunal Budget- och Skuldrådgivning

 • Personlig anpassning
  En av de största fördelarna med kommunal budget- och skuldrådgivning är dess förmåga att anpassa sig till individuella behov. Eftersom varje persons ekonomiska situation är unik, erbjuder rådgivarna skräddarsydda lösningar som är specifikt utformade för att passa varje enskild individ eller familj. Detta innebär att du får råd och strategier som är direkt relevanta för just din situation.
 • Utbildning och verktyg
  Kommunens rådgivare är inte bara där för att hjälpa till med akuta ekonomiska problem, utan även för att utbilda invånarna om grunderna i finansiell planering (Konsumentverket 2024). De kan erbjuda verktyg och resurser som hjälper till att bygga en starkare ekonomisk grund, vilket är avgörande för långsiktig ekonomisk stabilitet. Från att lära sig grunderna i sparande till att förstå hur man hanterar skulder, är utbildningsaspekten en ovärderlig del av tjänsten.
 • Förebyggande av skuldkriser
  Ett annat viktigt område där kommunal budget- och skuldrådgivning spelar en stor roll är förebyggandet av skuldkriser. Genom att få professionell hjälp i tid kan många individer undvika att hamna i situationer där deras skulder blir ohållbara. Rådgivarna kan hjälpa till att identifiera potentiella problem i en budget och ge förslag på hur man kan undvika framtida skuldfällor. För mer information om skuldförebyggande åtgärder, kolla in vår artikel: Hur kan jag minska mina skulder.
 • Stöd och uppmuntran
  Att hantera ekonomiska problem kan vara en ensam och stressande process. En av de mindre uppmärksammade, men lika viktiga aspekterna av kommunal budget- och skuldrådgivning, är det emotionella stödet och uppmuntran som rådgivarna ger. Att veta att man har ett stöd och någon att diskutera ekonomiska problem med kan göra stor skillnad. Den psykologiska aspekten av ekonomisk rådgivning är inte att förakta, och kan ofta vara nyckeln till att folk faktiskt genomför nödvändiga förändringar i sin ekonomi.

Hur man kommer igång

Att komma igång med kommunal budget- och skuldrådgivning är oftast en enkel process. Det första steget är att kontakta din lokala kommun för att få information om hur du bokar ett möte. Det är också viktigt att samla relevant finansiell information, såsom inkomstuppgifter, skulder, och månatliga utgifter, innan du går på ditt första möte. Denna förberedelse kommer att underlätta processen och göra rådgivningen mer effektiv.

När och hur ska man söka hjälp?

 • Identifiera behovet av hjälp
  Att känna igen när man behöver söka hjälp är ett avgörande första steg. Om du märker att du ständigt kämpar med att betala räkningar, sparar lite eller inget alls, eller känner dig överväldigad av skulder, kan det vara dags att överväga kommunal budget- och skuldrådgivning. Det är viktigt att komma ihåg att ju tidigare du söker hjälp, desto lättare kan det vara att få din ekonomi på rätt spår igen.
 • Ta det första steget
  Att ta det första steget och erkänna att man behöver hjälp är ofta det svåraste. Många känner skam eller rädsla när det gäller att diskutera sina finansiella problem. Det är viktigt att komma ihåg att kommunal budget- och skuldrådgivning är en icke-dömande tjänst som finns där för att hjälpa, inte för att kritisera. När du har bestämt dig för att söka hjälp, kontakta din kommun för att få reda på hur du går tillväga.
 • Förberedelse inför möte
  Innan ditt första möte med en skuldrådgivare, är det som vi tidigare nämnt, en bra idé att samla all relevant finansiell information. Detta inkluderar inkomstuppgifter, en lista över dina skulder, månatliga utgifter, och eventuella sparanden. Ju mer information du kan ge, desto bättre kan rådgivaren hjälpa dig. Det kan också vara värdefullt att skriva ned specifika frågor eller bekymmer du vill diskutera under mötet.
 • Fortsatt stöd och uppföljning
  Efter ditt första möte är det viktigt att hålla kontakten med din rådgivare och följa den plan ni har lagt upp. De flesta kommuner erbjuder uppföljningsmöten för att säkerställa att du är på rätt spår och för att justera din plan vid behov. Att vara proaktiv och engagerad i processen är nyckeln till framgång. Tänk på att rådgivaren är där för att stödja dig under hela din ekonomiska resa.

Hjälp med att ansöka om skuldsanering

Att ansöka om skuldsanering kan vara en väg ut för de som befinner sig i en ohållbar skuldsituation. Skuldsanering är en lagstadgad process i Sverige som innebär att en person som inte kan betala sina skulder under en överskådlig framtid får möjligheten att bli av med dem helt eller delvis. Din Kommunala budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med ansökan om skuldsanering. Här är en steg-för-steg-guide för att ansöka om skuldsanering:

 • Bedöm din situation
  Innan du påbörjar processen, är det viktigt att du gör en noggrann översyn av din ekonomiska situation. Detta inkluderar att granska alla dina skulder, inkomster, utgifter och tillgångar. Denna information är avgörande för att bedöma om skuldsanering är rätt lösning för dig.
 • Sök rådgivning
  Det är rekommenderat att du söker rådgivning innan du ansöker om skuldsanering. Kommunal budget- och skuldrådgivning kan vara en utmärkt resurs i detta sammanhang. Rådgivarna kan hjälpa dig att förstå processen, bedöma dina alternativ och förbereda nödvändiga dokument. De kan även ge råd om hur du kan förbättra din ekonomiska situation.
 • Samla dokumentation
  För att ansöka om skuldsanering behöver du samla en rad dokument. Detta inkluderar en fullständig förteckning över dina skulder, inkomstuppgifter, kontoutdrag, och en detaljerad lista över dina månatliga utgifter. Du behöver också skriva en personlig berättelse som förklarar hur din skuldsituation uppstod och varför du inte kan betala av dina skulder.
 • Ansök hos Kronofogden
  När du har all nödvändig dokumentation och information, är det dags att ansöka om skuldsanering. Detta görs genom att skicka in en ansökan till Kronofogdemyndigheten. Ansökningsblanketter och mer information om processen finns på Kronofogdens hemsida. Se vår guide: Skuldsanering – så fungerar det, för mer detaljer.
 • Vänta på beslut
  Efter att din ansökan har skickats in, kommer Kronofogden att granska den och fatta ett beslut. Denna process kan ta flera månader. Under denna tid är det viktigt att du fortsätter att hantera din ekonomi ansvarsfullt och håller kontakt med eventuella rådgivare.
 • Följ planen
  Om din ansökan godkänns, kommer Kronofogden att fastställa en skuldsaneringsplan. Det är viktigt att du följer denna plan noggrant och betalar av dina skulder enligt överenskommelsen. Misslyckande med att följa planen kan leda till att skuldsaneringen upphävs.
Kom ihåg att skuldsanering är en allvarlig process som också kan ha långsiktiga konsekvenser för din kreditvärdighet. Det är därför viktigt att du ser det som en sista utväg och noggrant överväger alla dina alternativ innan du ansöker.

Sammanfattning

Att hantera ekonomiska problem kan vara utmanande, men med rätt stöd och resurser är det möjligt att återfå kontrollen över din ekonomi. Kommunal budget- och skuldrådgivning erbjuder en värdefull resurs för de som kämpar med sin ekonomi. Genom att tillhandahålla anpassad rådgivning, utbildning och emotionellt stöd, kan dessa tjänster hjälpa människor att återfå kontrollen över sin ekonomi och bygga en starkare ekonomisk framtid. Oavsett din ekonomiska situation, är det aldrig för sent att söka hjälp och göra en positiv förändring i ditt liv.

För mer information och resurser om hur du kan förbättra din privatekonomi, besök Konsumentguiden.se eller vår avdelning med konsumentråd.

Relaterad information till denna artikel:
Svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar
Hur kan jag minska mina skulder
Bli skuldfri – 8 tips för att bli av med dina skulder
Smslån bakom många skulder hos Kronofogden
Låna ansvarsfullt
10 tips för en bättre privatekonomi
Nationellt skuldregister
Existensminimum vad är det och hur mycket är det 2024
Vilka är de vanligaste orsakerna till skuldsättning
Små krediter kan vara en väg in i allvarlig skuldsättning

Vanliga frågor och svar

 • Vad kostar det att använda kommunal budget- och skuldrådgivning?

  Tjänsten är helt kostnadsfri och erbjuds av kommunen.

 • Behöver jag boka tid i förväg?

  Ja, det är oftast nödvändigt att boka ett möte i förväg. Kontakta din kommun för mer information.

 • Kan skuldrådgivaren förhandla med mina fordringsägare?

  Skuldrådgivare kan ge råd om skuldförhandling, men de representerar vanligtvis inte klienter direkt i förhandlingar.

 • Är informationen jag delar med rådgivaren konfidentiell?

  Ja, all information som du delar med din skuldrådgivare är konfidentiell.

 • Kan jag få hjälp om jag redan har stora skulder?

  Absolut. Oavsett storleken på dina skulder kan kommunal budget- och skuldrådgivning erbjuda stöd och vägledning.


Källangivelser

Folkhälsomyndigheten (2024), Vår sysselsättning och ekonomi.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-paverkar-var-psykiska-halsa/sysselsattning–och-ekonomi/

Konsumentverket (2024), Kommunernas budget- och skuldrådgivning.
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.