Bör man försäkra även en äldre hund?

Man kanske inte ska ha den största försäkringen men någon slags försäkring bör man nog ha. Ju äldre en hund är desto vanligare blir det med veterinärbesök.