Vad kostar ett veterinärbesök för hund om man har hundförsäkring?

Du får betala självrisk för besöket. Självrisken varierar mellan försäkringar, du hittar din självrisk i ditt försäkringsavtal.