Måste samboavtalet bevittnas?

Nej det finns inget krav på att det måste bevittnas, avtalet måste dock vara skriftligt och skrivas under av båda samborna.