Vad menas med ett äktenskapsförord?

Det är ett skriftligt avtal mellan makar där det avtalats om vilka egendomar som ska vara deras enskilda när äktenskapet upphör. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt så måste det även registreras hos Skatteverket.