Vad är ett skuldebrev?

Det är ett skriftligt bevis på att en skuld existerar till dig som borgenär och att låntagaren(gäldenären) ska betala den.