Räcker det med en fritidshusförsäkring om man har värdefulla saker i huset?

Nej det är inte säkert att det räcker. Det är inte alla försäkringar som skyddar dina saker i fritidshuset.