Vad täcker en villaförsäkring?

En villaförsäkring täcker skador på ditt hus och din tomt. Vissa villaförsäkringar kan även omfatta rättsskydd och ansvarsskydd.