Ska man försäkra hästen i köpesumman?

Det är upp till var och en att bestämma, men det vanligaste är att man livförsäkrar hästen i samma belopp som man köpte den för.