Vad menas med Karens?

Med karens menas att det är en väntetid innan försäkringen börjar gälla. Under den tiden får du inte ut någon ersättning om något skulle hända din häst. Karensen är vanligt förekommande och är vanligtvis ca 20 dagar.