Vad är spread?

Spread är skillnaden mellan köp- och säljpriset (anges i antal pips).