När ska man börja pensionsspara?

Det finns ingen specifik ålder då man ska börja pensionsspara, men ju tidigare du börjar desto mer kapital hinner du samla på dig.