Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den del som arbetsgivaren sätter av till dig varje månad. Tjänstepensionen kan placeras i traditionell livförsäkring eller fondförsäkring.