Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

I en fritidshusförsäkring ingår skydd för byggnader, skydd för tomtmarken, lösöresskydd, rättsskydd och ansvarsskydd.