Vad menas med ideell ersättning?

Ideell ersättning betalas ut vid ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet och vid dödsfall.