Kan jag få ersättning från bägge mina olycksfallsförsäkringar?

Har du två olycksfallsförsäkring så bör du får ersättning från bägge i händelse av skada.