Vad menas med en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du råkar ut för kroppsskada som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse.