Vad ingår i en olycksfallsförsäkring?

Innehållet i en olycksfallsförsäkringar varierar. Exempel på vad ersättning kan finnas för:
Ersättning för ärr, kostnader i samband med vård, ersättning vid dödsfall, medicinsk invaliditet.