Vad innebär rörligt elpris?

Rörlig elpris följer priset på elbörsen. Detta innebär att elpriset både kan sjunka och stiga. I längden brukar rörligt elpris ge lägst kostnad.