Vad innebär fast elpris?

Fast elpris innebär att du binder ditt elpris under din avtalsperiod. Du betalar alltså samma pris oavsett om priset stiger eller sjunker på elmarknaden.