Vilka avtalsformer för el finns?

Dom vanligaste är fast eller rörligt elavtal. Det finns dock en mängd andra såsom mixat elavtal, vintersäkrat elavtal, portföljförvaltat elavtal och anvisningsavtal eller tillsvidareavtal.