Vad menas med effektiv ränta?

Effektiv ränta är alla räntor och avgifter som ett kreditkort har. Det är denna procentsats man med fördel kan använda när man jämför olika kreditkort.