Varför ska man amortera på sitt bolån?

Att amortera på ett bolån är som att spara i din fastighet. En amortering innebär att du betalar av på ditt lån vilket gör att din skuld minskas och därmed kommer dina räntekostnaderna för ditt lån bli mindre.