Elpriser – vilka är fördelarna med timpris?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Elpriser – vilka är fördelarna med timpris

Fördelen med timpris är att du kan spara pengar på att justera användningen av el till tidpunkter då elen är billigare. Om du inte har möjlighet att ändra dina konsumtionsvanor av el så kan det däremot bli dyrare med timpris.

Det absolut hetaste ämnet just nu handlar om el- och om elpriser. Priset har stigit på ett dramatiskt sätt och för många villaägare så har smärtgränsen för hur mycket man kan betala börjat närma sig.

Den stora anledningen stavas givetvis invasionen i Ukraina, men även andra faktorer har betydelse för varför vi idag tvingas betala så pass mycket pengar för el i jämförelse med vad vi tidigare gjort. Detta har gjort att många familjer har börjat se över sina elavtal och se om det finns några sätt att sänka kostnaderna.

Jämför Elpriser

Hitta ett elavtal för dina behov. Jämför innehåll & villkor.

Vad är skillnaden på timpris och rörligt elpris?

Att välja mellan ett fast elavtal, ett rörligt elavtal eller välja timpris för el, är exempel på de alternativ som finns. Det senare har visat sig vara extra intressant för många. Ser man till skillnaderna mellan timpris för el och ett rörligt elavtal så innebär det senare att du betalar för ett snitt baserat på din månadsförbrukning. Ett timpris innebär att du betalar en mer exakt summa för det rådande elpriset och att du genom detta också kan ta ett större ansvar över din förbrukning och dina kostnader.

Att fler och fler elbolag har börjat erbjuda och marknadsföra timpris som lösning är ett tecken i tiden och ett exempel på att man vill visa konsumenterna att det finns ett annat alternativ än fast- eller rörligt elavtal.

Så fungerar timpris på el

Att välja timpris på el innebär att man betalar pris per timme – en kostnad som baseras på elbolagets inköpspris timme för timme. Ett pris som i sin tur styrs av efterfrågan och där vissa tider på dygnet, som en följd av detta, blir dyrare medan andra tider på dygnet blir billigare.

Baserat på detta så kan man alltså som kund också öka användningen av el under tider på dygnet då elpriset är lågt – och göra exakt det motsatta då man vet att elpriset är högt. När efterfrågan på el är hög så stiger priset – när efterfrågan är lägre så sjunker också timpriset. I praktiken kan detta översättas till att elen är som allra dyrast under tidiga mornar och på kvällarna. Under dagarna så blir den billig och detta som en följd av att folk befinner sig på sina arbeten.

Priserna baseras på Nord Pools aktuella priser och Nord Pool är i sin tur den Nordiska Elbörsen där el köps och säljs. Den el som elleverantören köper in och det inköpspris denne betalar kallas för ett spotpris – och just det ligger till grund för det timpris för el du som konsument får betala.

Fördelar med att välja timpris för el

Ser man till fördelarna med att välja timpris för el så är dessa enkla att förklara. Primärt så handlar det om att du som konsument kan sätta dig i förarsätet och styra din egen elräkning på ett helt annat sätt än om du valt ett fast elavtal. Genom att själv ta ansvar och använda mer el under de timmar på dygnet då priset är lägre så kan du också spara pengar. Idag finns det dessutom en massa fina hjälpmedel för detta där exempelvis olika appar kan användas för att i realtid följa spotpriset på Nord Pool.

En annan fördel med timpris på el är att det också handlar om grön elektricitet. Detta som en följd av att den el som används då efterfrågan är som störst kompletteras med el från icke-förnybara källor. Då behovet av el är lägre så kan man använda den som produceras från förnybara källor i form av vind- och vattenkraft.

Är timpris på el något för dig?

Det negativa med timpris på el handlar om att du som konsument måste vara beredd att ta ansvar. Om du inte kan förändra ditt beteende eller saknar möjlighet att lägga förbrukningen till timmar på dygnet då elpriset är lägre så kan ditt elavtal ge en direkt motsatt effekt där du istället betalar mer pengar än vad du normalt gör. Ett timpris för el kräver disciplin och en förmåga att ta ansvar över sin elförbrukning.

Idag har fler och fler elbolag börjat erbjuda timpris på el och du kan med fördel se över de olika alternativen. Exempelvis Tibbler är en uppstickare som alltid – sedan starten 2018 – erbjudit sina kunder denna lösning. Att det bolaget tillsammans med en annan timprisaktör – Greenely – idag växer så att det knakar är ingen slump.

Relaterad information till denna artikel:
Förnybar energi – Vad är det?
Energideklaration
Elnätsavgift
Hur kan jag jämföra olika elavtal?
Vad påverkar elpriserna och varför varierar de så mycket?
Hur fungerar automatisk laddning av elbil

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.