Vad är Konsumentprisindex (KPI)?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 18 april 2024.

Konsumentprisindex, KPI

Konsumentprisindex, eller KPI, är en ekonomisk indikator som mäter prisförändringarna för varor och tjänster som köps av hushåll. KPI används för att mäta inflationen, som är en ökning av de allmänna priserna på varor och tjänster över tid. KPI mäter prisförändringar för en samling av varor och tjänster som vanligtvis köps av hushåll. Denna samling av varor och tjänster innehåller exempelvis livsmedel, kläder, bostad, transporter, sjukvård och utbildning.

KPI är en viktig faktor för beslutsfattare inom ekonomi och politik och används för att övervaka inflationen i ett land. I Sverige är KPI en viktig ekonomisk indikator och används för att bestämma räntan på lån, löner och pensioner. I denna artikel kommer vi att utforska KPI i Sverige och hur det påverkar oss som konsumenter.

Hur beräknas KPI?

KPI beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) och mäts i procent. SCB uppdaterar KPI varje månad och publicerar siffrorna på sin webbplats. KPI beräknas genom att ta genomsnittet av prisförändringarna för varje utvald vara och tjänst under en viss tidsperiod.

SCB använder två olika typer av KPI: KPIF och KPI. KPIF är KPI med fast ränta, vilket innebär att priserna på varorna och tjänsterna som mäts inte påverkas av ränteförändringar. KPI är den vanligaste typen av Konsumentprisindex och mäter prisförändringar för varor och tjänster inklusive ränteförändringar.

Inflationstakt enligt KPIF
9,3 %
Tidsperiod:
januari 2023 jämfört med januari 2022
Inflationstakt enligt KPI
11,7 %
Tidsperiod:
januari 2023 jämfört med januari 2022

Vad påverkar KPI?

Priset på varor och tjänster påverkas av en rad olika faktorer, inklusive utbud och efterfrågan, tillgång och efterfrågan av resurser, konkurrens på marknaden och kostnader för produktion och distribution. Om efterfrågan på en vara eller tjänst är hög, medan tillgången är låg, kommer priset på varan eller tjänsten att öka. Om konkurrensen på marknaden är hög, kommer priserna på varor och tjänster att sjunka.

Som konsument kan KPI påverka vår vardag och ekonomiska situation. Om KPI ökar kan det leda till högre priser på varor och tjänster, vilket kan påverka vår köpkraft och vår förmåga att spara pengar. Det kan också påverka löner och pensioner, eftersom de ofta är kopplade till KPI.

Skillnaden mellan KPI och inflation

Konsumentprisindex och inflation är två relaterade men olika ekonomiska begrepp. KPI mäter förändringar i priserna av varor och tjänster över tid, medan inflationen mäter ökningen i den allmänna prisnivån över tid. KPI används av Riksbanken som en indikator på inflationstakten (Riksbanken 2024), men det är viktigt att komma ihåg att KPI bara mäter prisförändringarna på de specifikt utvalda varorna och tjänsterna och inte hela ekonomin. När priserna på vissa varor är höga så förändrar kunderna oftast sina köpvanor genom att handla mindre och att handla varor som är på rea. Detta är något som KPI inte mäter och detta gör att KPI inte ger en helt rättvis bild av hur prisökningar slår mot konsumenterna.

För att mäta inflationen internationellt så används indexet HIKP där värdet kortsiktigt kan fluktuera rejält men på längre sikt oftast är väldigt likt KPI. HIKP används av ECB (Europeiska centralbanken) som en variabel för deras penningpolitik (SCB 2023). HIKP publiceras varje månad av Eurostat och inkluderar index från samtliga EU-länder samt Norge, Island, Schweiz och Storbritannien.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Konsumentprisindex (KPI) en viktig ekonomisk indikator i Sverige som används för att mäta prisförändringar för varor och tjänster som köps av hushåll. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) varje månad och mäter prisförändringar för en samling av varor och tjänster. Faktorer som påverkar KPI inkluderar utbud och efterfrågan, tillgång och efterfrågan av resurser, konkurrens på marknaden och kostnader för produktion och distribution. KPI kan påverka vår vardag och ekonomiska situation som konsumenter och är viktig för beslutsfattare inom ekonomi och politik.

Relaterad information till denna artikel:
Recession – Vad betyder det?
Vad är en lågkonjunktur
BNP – Vad är det?
Vanligaste branscherna som påverkas under en lågkonjunktur
Vad är reporänta och styrränta?


Källangivelser

SCB (2023), Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP).
https://www.scb.se/vara-tjanster/index/konsumentpriser/harmoniserat-konstantskatteindex-hikp-ks/

Riksbanken (2024), Hur mäts inflation?
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/hur-mats-inflation/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.