Vilka är de vanligaste branscherna som påverkas under en lågkonjunktur?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 31 januari 2024.

vanligaste branscherna som påverkas under en lågkonjunktur

När ekonomin går in i en lågkonjunktur påverkas ofta vissa sektorer eller branscher hårdare än andra. Många branscher är känsliga för ekonomiska svängningar, medan andra kan visa sig vara mer motståndskraftiga. Vi ska se närmre på några av de branscher som kan påverkas negativt under en lågkonjunktur och även reda ut varför de är särskilt utsatta.

Lyxvaruindustrin gillar inte lågkonjunkturer

När ekonomin försämras så minskar konsumenternas förtroende vilket leder till minskad efterfrågan på icke-nödvändiga varor och lyxvaror. Många drar ner på sin konsumtion för att klara månaden. Mat och hyra är viktigare än smycken och dyra resor.

På grund av detta kan det blir tufft för biltillverkare, smyckesdesigners och lyxhotell under en lågkonjunktur. Även modeföretag som säljer dyrare kläder kan få svårt att klara av den här typen av ekonomiska situation.

”Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, konstaterar att det för närvarande är branscher som har hög exponering mot privat konsumtion som påverkas starkast och tidigast.” Källa: Akavia Aspekt (2023).

Fastighetsmarknaden och byggsektorn

Lågkonjunkturer kan leda till arbetslöshet och inkomstbortfall vilket minskar efterfrågan på bostäder. Minskad efterfrågan kan leda till fallande huspriser. Den som jobbar som mäklare får mindre att göra.

Detta kan leda till att de som jobbar inom fastighetsmarknaden och byggsektorn förlorar sina jobb. Det är förstås också svårt för personer som blir tvingade att sälja sina bostäder för att klara ekonomin. Ofta får de även göra det till ett lägre pris till följd av den stagnerade bostadsmarknaden.

Rese- och turismsektorn

När hushållens budgetar stramas åt så minskar utgifterna för semesterresor och fritidsaktiviteter. Man kanske väljer att göra lite enklare saker hemma i Sverige som att campa eller ta tåget till en närliggande stad.

Det blir svårare tider för flygbolag som erbjuder charter såväl som för hotell och turistattraktioner (Akavia Aspekt 2023). Även destinationer i Sverige kan drabbas av att familjer inte längre anser sig ha råd med besök på nöjesparker och liknande.

Bilindustrin

Bilar är ofta en stor utgift, och under ekonomisk osäkerhet kan konsumenter välja att skjuta upp nybilsköp. Även bilhandlare som jobbar med begagnade bilar kan märka att det inte längre finns samma köpkraft. Priserna dalar och vissa bilar blir mycket svåra att sälja. Detta påverkar alla inom bilbranschen såväl som dess underleverantörer. Trots sämre ekonomiska tider under 2023 och en kommande lågkonjunktur så har de flesta biltillverkare dock levererat bra resultat under årets första sex månader (tn.se 2023).

Reklam och marknadsföring

Företag minskar ofta sina marknadsföringsbudgetar när ekonomin bromsar in vilket leder till minskad efterfrågan på reklam- och marknadsföringstjänster. Detta är ju egentligen inte så smart eftersom en lågkonjunktur ändå är en tid då mer reklam skulle kunna vara till stor hjälp.

Men trenden under lågkonjunkturer är att reklambyråer, mediebolag och eventföretag får mindre att göra. Undantaget är möjligtvis den marknadsföring som sker online som är priseffektiv och som ger snabba resultat.

Finansiella tjänster

Under en lågkonjunktur kan finansinstitut se en ökning av dåliga lån (lån med sämre villkor), minskad kreditaktivitet, och lägre investeringsintäkter. Därmed kan vi se att även banker, försäkringsbolag och firmor som jobbar med investeringar kan påverkas av lågkonjunkturen på ett negativt sätt (Akavia Aspekt 2023).

Jämför Sparkonton & Sparräntor

Jämför sparkonton. Hitta ett sparande med den bästa sparräntan.

Branscher som ofta visar större motståndskraft

Medan vissa sektorer drabbas hårt av en lågkonjunktur så finns det andra som tenderar att vara mer motståndskraftiga.

Till exempel:

  • Livsmedel
    Även om konsumenterna kan byta till billigare varumärken eller produkter så fortsätter de i allmänhet att köpa mat, medicin och andra livsmedelsvaror. Detta är något som livsmedelsbutiker kan dra nytta av med samarbeten och varor (bästa matkassen till medlemmar) som ligger lite utanför deras egentliga område.
  • Hälsovård
    Behovet av medicinsk vård, mediciner och andra hälsovårdsrelaterade tjänster förblir oftast konstanta oavsett ekonomins tillstånd (Akavia Aspekt 2023). Faktum är att folk kan få ett ökat behov av hälsovård om de drabbas mentalt och fysiskt av en lågkonjunktur. Stressen som upplevs när det blir svåra tider kan dövas med mediciner, kosttillskott och behandlingar.
  • Allmännyttiga tjänster
    Folk fortsätter att använda el, vatten och andra grundläggande tjänster. Här kan det bli konkurrens mellan de olika bolagen som ser möjligheten att få en större kundbas genom att erbjuda attraktiva erbjudanden under en tid då folk är ute efter att spara mer.

Möjligheter och risker under en lågkonjunktur

Medan vissa branscher är särskilt känsliga för ekonomiska svängningar så erbjuder dessa förändringar en möjlighet för andra. Lågkonjunkturen kan alltså påverka både positivt och negativt. För investerare kan denna insikt vara särskilt värdefull när det gäller att diversifiera sin portfölj. För dem som arbetar inom dessa sektorer kan det vara klokt att vara medveten om dessa risker och förbereda sig på potentiella svårigheter.

Relaterad information till denna artikel:
Recession – Vad betyder det?
Vad är en lågkonjunktur
BNP – Vad är det?
Vad är reporänta och styrränta?


Källangivelser

Akavia Aspekt (2023), Stabila branscher under svajig konjunktur.
https://www.akaviaaspekt.se/karriar/soka-jobb/stabila-branscher-under-svajig-konjunktur/

Tidningen Näringslivet (tn.se) (2023), Bilindustrin frodas – trots lågkonjunktur.
https://www.tn.se/article/30421/bilindustrin-frodas-trots-lagkonjunktur/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.