Vanliga begrepp inom sparande

 | Lästid: 8 minuter | Uppdaterad: 18 april 2024.

Vanliga begrepp inom sparande

Sparande kan definieras som processen att lägga undan en del av ens inkomst eller tillgångar för framtida bruk. Det kan vara i form av att sätta pengar på ett sparkonto, investera i aktier eller fonder, eller till och med köpa fastigheter. Syftet med sparande är att skapa en ekonomisk trygghet och möjlighet till ökad förmögenhet över tid. Genom att spara kan man också möjliggöra för att kunna klara av oväntade utgifter eller uppnå specifika ekonomiska mål, som att köpa en bostad eller gå i pension.

Fördelarna med att spara

Att ha en god sparvana och bygga upp en sparandeportfölj kan erbjuda flera fördelar. Här är några av de viktigaste fördelarna med att spara:

 • Ekonomisk trygghet
  Genom att ha ett sparande kan du skapa en buffert för oförutsedda händelser, såsom arbetslöshet eller oväntade utgifter. Det ger dig ekonomisk trygghet och minskar risken för att behöva ta dyra lån i framtiden.
 • Möjlighet att uppnå finansiella mål
  Sparande ger dig möjlighet att arbeta mot och uppnå dina finansiella mål, oavsett om det är att köpa en bil, resa eller pensionera dig tidigt. Genom att regelbundet spara och investera kan du bygga upp tillräckligt med kapital för att förverkliga dina drömmar.
 • Ränta-på-ränta-effekt
  Genom att placera dina pengar på ett konto eller investering som genererar avkastning kan du dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. Det innebär att din avkastning kommer att generera ytterligare avkastning över tid, vilket kan accelerera tillväxten av ditt sparande.
 • Skattemässiga fördelar:
  Vissa sparformer, som exempelvis ISK (Investeringssparkonto), kan erbjuda skattemässiga fördelar. Genom att dra nytta av dessa förmåner kan du maximera din avkastning och minimera dina skattekostnader.

Genom att förstå fördelarna med att spara kan du motiveras att ta kontroll över din ekonomi och arbeta mot dina ekonomiska mål.

Vanliga sparformer

Det finns olika sparformer som kan passa olika personers behov och preferenser. Här är några vanliga sparformer som du kan överväga:

Sparkonto

Ett sparkonto är en enkel och säker sparform där du kan placera dina pengar på ett bankkonto mot en fast ränta. Det är ett bra alternativ om du vill ha en låg risk och ha enkel tillgång till dina pengar när du behöver dem. Sparkonton erbjuder vanligtvis en garanterad ränta, vilket innebär att du kan förutsäga avkastningen på ditt sparande.

För att maximera avkastningen på ditt sparkonto är det viktigt att jämföra olika banker och deras erbjudanden. Se till att välja ett sparkonto med en konkurrenskraftig ränta och låga avgifter.

ISK (Investeringssparkonto)

ISK, eller Investeringssparkonto, är en sparform som kombinerar fördelarna med att investera i aktier, fonder och andra tillgångar med skattemässiga fördelar. Med ett ISK kan du köpa och sälja värdepapper utan att behöva betala skatt på kapitalvinster eller utdelningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt baserad på det totala värdet på ditt ISK-konto.

Fördelarna med ett ISK är att det ger dig flexibilitet att investera i olika tillgångar och att du kan dra nytta av ränta-på-ränta-effekten utan att behöva oroa dig för skatt. Det är en populär sparform för långsiktiga investerare.

Fondsparande

Fondsparande innebär att du investerar i fonder, vilket är en samling av olika värdepapper som hanteras av professionella förvaltare. Fonder kan vara aktiefonder, obligationsfonder eller blandfonder som kombinerar olika tillgångar.

En fördel med fondsparande är att det ger dig möjlighet att diversifiera dina investeringar och sprida risken över flera tillgångar. Fondförvaltare tar beslut om vilka värdepapper som ska ingå i fonden och hanterar portföljen åt dig. Det kan vara ett bra alternativ om du inte har tid eller kunskap att själv välja och övervaka enskilda värdepapper.

Aktiesparande

Aktiesparande innebär att du köper aktier i olika företag. Genom att äga aktier blir du delägare i företaget och kan dra nytta av eventuell värdeökning och utdelningar.

Aktiesparande kan vara mer riskfyllt jämfört med andra sparformer eftersom aktiernas värde kan variera över tid. Det är viktigt att göra noggranna analyser och undersökningar av företag innan du investerar i deras aktier. Det är också rekommenderat att diversifiera din aktieportfölj för att sprida risken.

Pensionsparande

Pensionsparande är ett långsiktigt sparande som syftar till att ge dig ekonomisk trygghet under pensionen. Det finns olika pensionsprodukter att överväga, som exempelvis individuellt pensionssparande (IPS) och tjänstepension.

Genom att regelbundet sätta av en del av din inkomst till pensionsparande kan du bygga upp ett kapital som kan ge dig en extra inkomstkälla när du går i pension. Det är viktigt att börja spara till pensionen i god tid för att ge dina pengar tid att växa och dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.

Fastighetssparande

Fastighetssparande innebär att du investerar i fastigheter för att generera avkastning och bygga upp en fastighetsportfölj. Det kan vara genom att köpa och hyra ut bostäder eller kommersiella fastigheter.

Fastigheter kan vara en lönsam investering på lång sikt, men det kräver noggrann planering, efterforskning och förvaltning. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som läge, efterfrågan och underhållskostnader när du investerar i fastigheter.

Risker och avkastning

När du sparar och investerar är det viktigt att förstå risker och avkastning. Här är några viktiga begrepp att känna till:

Risknivåer

Risknivån är en viktig faktor att överväga när du väljer sparform och investeringsstrategi. Olika sparformer och tillgångar har olika risknivåer (Swedbank 2024). Till exempel är aktier generellt sett mer riskfyllda än sparkonton.

Det finns olika sätt att bedöma risknivåer, och en vanlig metod är att använda begreppet ”risk och avkastning”. Ju högre potentiell avkastning, desto högre risk är vanligtvis förknippad med investeringen. Det är viktigt att vara medveten om din egen risktolerans och anpassa din sparandeportfölj efter dina egna behov och mål.

Avkastning

Avkastning är den vinst eller förlust som genereras från ditt sparande eller investering över tid. Den kan vara i form av ränta, utdelningar eller värdeökning på tillgångar.

Avkastning är inte garanterad och kan variera beroende på marknadsförhållanden och investeringsval. Historisk avkastning kan ge en indikation på hur en investering har presterat tidigare, men det är ingen garanti för framtida resultat.

Investeringsstrategier

Att ha en väl genomtänkt investeringsstrategi kan hjälpa dig att maximera avkastningen och minimera riskerna. Här är några vanliga investeringsstrategier att överväga:

Långsiktig investering

En långsiktig investeringsstrategi innebär att du behåller dina investeringar under en längre tidsperiod, vanligtvis flera år eller decennier. Målet är att dra nytta av marknadens upp- och nedgångar över tid och undvika kortsiktiga prisfluktuationer.

En långsiktig investeringsstrategi är vanligtvis mer lämplig för sparande som är avsett att växa över tid, som pensionsparande eller långsiktiga ekonomiska mål.

Kortsiktig investering

En kortsiktig investeringsstrategi innebär att du köper och säljer tillgångar inom en kort tidsperiod, vanligtvis inom ett år. Målet är att dra nytta av kortsiktiga prisfluktuationer och snabba vinster.

Kortsiktiga investeringar kan vara mer riskfyllda eftersom priserna kan förändras snabbt och vara svårare att förutsäga. Det kräver noggrann övervakning av marknaden och analyser av enskilda tillgångar.

Diversifiering

Diversifiering är en strategi där du sprider dina investeringar över olika tillgångar, branscher eller geografiska områden. Syftet är att minska risken genom att inte lägga alla ägg i samma korg.

Genom att diversifiera kan du balansera potentiella förluster med potentiella vinster. Om en tillgång presterar dåligt kan andra tillgångar i din portfölj kompensera för det. Det är viktigt att noggrant överväga diversifiering baserat på din risktolerans och investeringsmål.

Aktivt vs. passivt sparande

Aktivt sparande innebär att du aktivt väljer och förvaltar dina investeringar (Swedbank 2024). Det kan inkludera att köpa och sälja aktier eller fonder baserat på marknadsanalyser och prognoser.

Passivt sparande å andra sidan innebär att du investerar i indexfonder eller andra fonder som följer ett brett marknadsindex. Syftet är att matcha marknadens avkastning istället för att försöka överträffa den genom aktivt handlande.

Båda strategierna har sina fördelar och det är viktigt att välja en strategi som passar din risktolerans och tidshorisont.

Skatter och sparande

När det gäller sparande är det viktigt att förstå skattemässiga aspekter och hur det kan påverka din avkastning. Här är några viktiga begrepp att känna till:

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt är en skatt på vinsten som genereras från försäljning av tillgångar som har ökat i värde (Skatteverket 2023). Det kan inkludera försäljning av aktier, fastigheter eller andra kapitaltillgångar.

Skattesatsen för kapitalvinstskatt kan variera beroende på din totala inkomst och hur länge du har ägt tillgången. I vissa fall kan det finnas skattefria gränser eller särskilda skatteregler för vissa tillgångar, som exempelvis bostadsförsäljning.

Skattefria konton

Skattefria konton är sparformer som erbjuder skattemässiga fördelar. Exempel på skattefria konton är ISK (Investeringssparkonto) och vissa pensionskonton (Skatteverket 2023).

Med ett skattefritt konto kan du köpa och sälja tillgångar utan att behöva betala skatt på kapitalvinster eller utdelningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt baserad på det totala värdet på kontot.

Det är viktigt att konsultera en skatteexpert eller rådgivare för att förstå de specifika skattereglerna och fördelarna med olika skattefria konton.

Råd och tips för sparande

När du sparar är det viktigt att ha en strategi och följa några grundläggande råd för att maximera avkastningen och uppnå dina finansiella mål. Här är några viktiga råd och tips att överväga:

Skapa en budget

Att skapa en budget är grunden för ett framgångsrikt sparande. Genom att ha en översikt över dina inkomster och utgifter kan du identifiera möjligheter att spara mer och undvika onödiga utgifter. Följ din budget noggrant och justera den regelbundet för att säkerställa att den passar dina behov.

Automatisera ditt sparande

Att automatisera ditt sparande innebär att du sätter upp automatiska överföringar från din lönekonto till ditt sparande konto eller investeringskonto. Detta hjälper dig att spara regelbundet och disciplinerar dig att inte spendera alla dina pengar.

Automatisering av sparandet kan också hjälpa dig att dra nytta av ränta-på-ränta-effekten genom att investera dina pengar tidigt och regelbundet.

Jämför räntor och avgifter

När du väljer sparform är det viktigt att jämföra räntor och avgifter från olika banker och finansiella institutioner. Se till att välja en sparform med konkurrenskraftig ränta och låga avgifter för att maximera din avkastning.

Jämförelsesajter och webbplatser för konsumentrådgivning som Konsumentguiden.se kan hjälpa dig att hitta de bästa alternativen för ditt sparande.

Sätt upp finansiella mål

Att sätta upp tydliga och realistiska finansiella mål kan hjälpa dig att hålla dig motiverad och fokuserad på ditt sparande. Definiera dina mål, både på kort sikt och lång sikt, och skapa en plan för att nå dem. Det kan inkludera att spara för en nödfond, en resa eller en framtida större utgift.

Att ha specifika mål kan hjälpa dig att prioritera ditt sparande och fatta bättre beslut när det gäller din ekonomi.

Få professionell rådgivning

Om du känner dig osäker eller behöver mer vägledning när det gäller sparande och investeringar kan det vara värt att överväga att söka professionell rådgivning. En finansiell rådgivare kan hjälpa dig att skapa en skräddarsydd sparplan baserad på dina unika behov och mål.

Genom att samarbeta med en rådgivare kan du få insikt och kunskap om olika sparformer och investeringsstrategier, samt få hjälp med att hantera risker och optimera din avkastning.

Summering

I denna ordlista har vi utforskat och förklarat de vanligaste begreppen inom sparande. Vi har diskuterat olika sparformer, investeringsstrategier, risker och avkastning, samt gett råd och tips för effektivt sparande.

Att förstå dessa begrepp och ha kunskap om olika sparalternativ kan hjälpa dig att fatta välavvägda beslut när det gäller ditt sparande och arbeta mot dina finansiella mål. Kom ihåg att konsultera en professionell rådgivare om du behöver ytterligare vägledning baserat på din specifika situation.

Så oavsett om du sparar för en nödfond, din pension eller framtida investeringar, se till att ha en väl genomtänkt strategi, diversifiera dina investeringar och fortsätt att lära dig om de olika möjligheterna som sparande kan erbjuda.

Relaterad information till denna artikeln:
Ekonomisk ordlista

Vanliga frågor och svar om sparande

 • Vad är skillnaden mellan ett sparkonto och ett investeringssparkonto?

  Ett sparkonto är en sparform där du placerar dina pengar på ett bankkonto med en fast ränta. Det är säkert och ger en garanterad avkastning. Ett investeringssparkonto (ISK) å andra sidan, är en sparform där du kan investera i aktier och fonder med skattemässiga fördelar. Det ger möjlighet till högre avkastning, men innebär också högre risk.

 • Hur påverkar inflationen mitt sparande?

  Inflationen minskar köpkraften över tid genom att höja prisnivån på varor och tjänster. Om din avkastning på sparandet är lägre än inflationen, minskar det faktiska värdet av ditt sparande över tid. Det är därför viktigt att välja sparformer eller investeringar som genererar en avkastning som överstiger inflationsnivån.

 • Vad är en indexfond?

  En indexfond är en typ av fond som följer ett specifikt marknadsindex, till exempel OMXS30 eller S&P 500. Syftet med en indexfond är att återspegla prestationen på det underliggande indexet. Genom att investera i en indexfond kan du få exponering mot breda marknadstrender och diversifiera dina investeringar.

 • Vilka är fördelarna med att diversifiera mina investeringar?

  Diversifiering hjälper till att sprida risken över olika tillgångar eller investeringar. Genom att ha en diversifierad portfölj minskar du risken för att en enskild tillgångs prestation ska ha en stor inverkan på ditt totala sparande. Om en tillgång presterar dåligt kan andra tillgångar i din portfölj potentiellt kompensera för det.

 • Hur kan jag dra nytta av ränta-på-ränta-effekten?

  Ränta-på-ränta-effekten uppstår när din avkastning genererar ytterligare avkastning över tid. För att dra nytta av detta är det viktigt att börja spara och investera så tidigt som möjligt. Ju längre tid dina pengar har möjlighet att växa, desto större blir den sammanlagda avkastningen över tid.

 • Är det möjligt att förlora pengar vid sparande och investeringar?

  Ja, det finns alltid en risk att förlora pengar vid sparande och investeringar. Vissa sparformer och investeringar är mer riskfyllda än andra. Det är viktigt att göra grundliga analyser och undersökningar innan du investerar och att diversifiera din portfölj för att minska risken. Att vara medveten om riskerna och ha en väl genomtänkt strategi kan hjälpa dig att minimera förluster och öka chansen för positiv avkastning.


Källangivelser

Skatteverket (2023), Beskattning av kapitalinkomster.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.9/2714.html

Skatteverket (2023), Beskattningsregler för investeringssparkonto.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.9/2830.html

Swedbank (2023), Fontyper.
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fonder/fondskolan/fondtyper.html

Swedbank (2024), Vilken risk passar dig och ditt sparande?
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sparande-och-risk.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.