Förnybar Energi – vad är det?

 | Lästid: 8 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Förnybar energi

Förnybar energi, som hämtas från naturresurser såsom sol, vind, vatten och biomassa, är outtömliga energikällor och grunden till hållbarhet.
> Läs mer

Energideklaration

 | Lästid: 4 minuter | Uppdaterad: 9 februari 2024.

Energideklaration

En energideklaration är inte bara ett verktyg för fastighetsägare och potentiella köpare, utan den spelar också en central roll i att främja energibesparing.
> Läs mer

Elnätsavgift – Vad är det?

 | Lästid: 4 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Elnätsavgift

Elnätsavgift är en avgift som betalas till det lokala nätbolaget och finansierar underhåll, drift och utveckling av elnätet.
> Läs mer