Långivare inom snabblån dåliga på att synliggöra villkor och SEKKI

 | Lästid: 7 minuter | Uppdaterad: 30 januari 2024.

Långivare dåliga på att synliggöra villkor och SEKKI

När man som konsument är i behov av att ta ett lån är det av största vikt att hålla sig informerad och göra medvetna val när man väljer långivare. Men hur enkelt är det egentligen när långivare inte är transparenta med sina villkor och att tillhandahålla information om SEKKI? I Konsumentguidens Transparency Index så är det endast en långivare inom snabblån som har klara och tydliga villkor på sin webbplats medan hela 50% av långivarna har tvetydiga uppgifter om räntan för sina lån.

Konsumentguidens Transparency Index (KTI) undersökning

I vår genomförda analys av långivare inom snabblån, så påvisar Konsumentguidens Transparency Index brister hos flera utav långivarna när det gäller att ha villkor och information om SEKKI väl synliga på deras hemsida. Här följer ett utdrag från den statistik som framkommit ur vår undersökning:

 • 6 av 26 långivare eller 23%, saknar uppgifter om SEKKI på sin webbplats.
 • 4 av 26 långivare eller 15%, saknar information om ägaruppgifter på sin webbplats.
 • 13 av 26 långivare eller 50%, har tvetydiga uppgifter om räntan på sin webbplats eller i sina villkor.
 • 9 av 26 långivare eller 35%, har tvetydiga uppgifter om avgifter på sin webbplats.
 • Endast en långivare, Northmill, har klara och tydliga uppgifter om kraven för sina lån angivna på sin webbplats.
 • En aktör, Viaconto, saknar helt och hållet uppgifter om villkor på sin webbplats.

Här kan du läsa mer om långivarnas omdömen och deras KTI-betyg.

”Det är anmärkningsvärt att endast en av 26 långivare har klara och tydliga uppgifter om kraven för deras lån angivna på sin webbplats. Övriga 25 långivare har alltså tvetydiga uppgifter när det kommer till vilka krav de har för sina lån.” Källa: Konsumentguidens Transparency Index (2024-01-30).

Varför är transparens viktig?

Först och främst, transparens i ekonomiska ärenden är nyckeln till förtroende. När en konsument lånar pengar vill de veta exakt vad de går med på när dom skriver under ett eventuellt låneavtal. Dolda avgifter, oförståeliga villkor eller brist på information kan leda till oväntade problem längre fram.

Brist på transparens leder ofta till överskuldsättning

Regeringens utredning om ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (Regeringen 2023) presenterar ett antal alarmerande fakta om överskuldsättningen i Sverige:

 • Ca 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogdemyndigheten.
 • 85 000 av dessa personer har haft skulder hos Kronofogden i över 20 år.
 • En del av dessa skulder är uppåt 50 år gamla.
 • 175 000 barn växer upp i familjer där en eller samtliga föräldrar har skulder hos Kronofogden.
 • För de med skulder hos Kronofogden är risken för självmord två gånger högre.
 • De senaste 15 åren har konsumtionskrediterna fördubblats.
 • Enskilda personers skulder hos Kronofogden uppgår idag till 101 miljarder kronor.

”Ca 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogdemyndigheten. 85 000 av dessa personer har haft skulder hos Kronofogden i över 20 år.” Källa: Regeringen (2023).

SEKKI – Vad är det och varför är det viktigt?

SEKKI är en förkortning för ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”. Det är ett dokument som långivare ska förse konsumenter innan de ingår ett kreditavtal. Tyvärr är det inte alla som uppfyller detta krav eller som inte presenterar informationen på ett lättåtkomligt sätt. Du kan läsa mer om SEKKI här.

Otydliga villkor

Många konsumenter känner att de har blivit lurade när de upptäcker avgifter eller villkor de inte kände till. Här är några vanliga problem:

 • Dolda avgifter som inte nämns vid låneansökan.
 • Villkor skrivna i svårförståelig juridisk jargong.
 • Ändringar i villkor utan att konsumenten informeras.
 • Ofullständig eller missvisande information om räntor.

Hur har det blivit såhär?

Den nya lag – högkostnadskreditlagen – som skulle stämma i bäcken när det kom till branschen för smslån, har visat sig vara i stort sett uddlös (SVD Näringsliv 2018-09-13). Detta beror till stor del på att kostnaderna för smslån har nu delats upp i fler delar än förut för att komma runt det nya kravet på en maxränta om 40% för högkostnadskrediter. Det som hänt är att man dragit ner den nominella räntan under detta tak men istället lagt till fler avgifter.

Numera är det inte ovanligt att snabblån har både uppläggningsavgifter, aviavgifter och om det gäller en kontokredit, även en uttagsavgift. Det man förut betalade i ränta, betalar man idag istället i avgifter. Den nya högkostnadskreditlagen har alltså inte fått ner kostnaden för smslånen, utan dessa har bara omfördelats. Lagen som skulle reglera högkostnadskrediterna har bara resulterat i att snabblånen har mer otydliga villkor än någonsin tidigare. Ett exempel på detta är den uppläggningsavgift som Credifi tar ut för sina snabblån. Den kan uppgå till hela 5 605 kr om lånet är på mellan 48 000 – 50 000 kr.

Så, vad kan göras?

Som konsument bör du alltid vara uppmärksam och ställa frågor. Här är några tips på hur du skyddar dig själv:

 • Läs alltid det finstilta: Även om det kan vara tråkigt, ta dig tid att gå igenom villkoren noggrant.
 • Ställ frågor: Om något verkar oklart, fråga. Det är bättre att få sina frågor besvarade innan ett avtal ingås än att upptäcka oklarheter efteråt.
 • Jämför långivare: Använd vår jämförelse för att jämföra långivare och se vilken som passar dig bäst.

Långivares ansvar och konsumenternas rättigheter

Långivares ansvar

För att upprätthålla förtroende och skydda konsumenterna har långivare ett stort ansvar att vara transparenta med sina villkor och SEKKI (Konsumentverket 2023). Men vad exakt innebär detta ansvar?

Lagen säger…
Enligt konsumentkreditlagen är det obligatoriskt för långivare att:

 • Tydligt informera om räntor, avgifter och andra kostnader.
 • Ge ut SEKKI-dokumentet innan avtal tecknas.
 • Använda begripligt språk, undvika juridisk jargong och se till att informationen är lättillgänglig för konsumenten.
 • Informera om eventuella ändringar i villkoren.

Konsumenternas rättigheter

Som konsument har du inte bara rätt att få all nödvändig information utan också rätt att:

 • Ångra ett kreditavtal inom 14 dagar.
 • Få en kopia av avtalet.
 • Betala tillbaka lånet i förtid.
 • Få information om eventuella förändringar av villkor i god tid.

”50% av långivarna inom snabblån, har tvetydiga uppgifter om räntan på sin webbplats eller i sina villkor.” Källa: Konsumentguiden (2024).

Fallgropar att undvika

När man navigerar genom ekonomiska beslut, särskilt lån, finns det några fallgropar att vara medveten om:

 • Höga räntor: Många långivare lockar med låga räntor till en början men har villkor som kan höja räntan avsevärt över tid.
 • Ej flexibla avbetalningsplaner: Vissa långivare kan ha strikta avbetalningsplaner som kan vara svåra att följa.
 • Oönskade försäkringar eller avgifter: Vissa långivare kan försöka lägga till extra försäkringar eller avgifter som du inte behöver.

För att skydda dig själv, rekommenderar vi att du alltid jämför olika lån och läser recensioner. Kunskap är nyckeln till ett säkert och framgångsrikt ekonomiskt beslut.

Konsumentens väg till en tryggare ekonomi

Förståelse av de termer, villkor och krav som omger lån och kreditavtal kan vara utmanande (Finansinspektionen 2023-03-21). Men om du sätter dig in i informationen och går igenom vad den avser, kan du lättare navigera dig igenom denna komplexa värld med större förtroende.

Nyckeln till förståelse: Utbildning

Utbildning är centralt i att stärka konsumenternas position när det kommer till lån och krediter. Genom att förstå grunderna, kan du känna dig tryggare i dina beslut:

 • Grundläggande ekonomisk förståelse
  Från budgetering till att förstå räntor, är en grundläggande ekonomisk förståelse avgörande. Kolla in vår ekonomiska ordlista för att läsa mer om ekonomiska begrepp och få en bättre överblick.
 • Känn igen varningssignalerna
  Genom att förstå de vanligaste taktikerna som oseriösa långivare använder kan du undvika dem.

”Som konsument är det viktigt att känna till sina rättigheter. Det ger dig möjligheten att fatta informerade beslut och skydda din ekonomi.” Källa: Konsumentguiden (2024).

Verktyg för konsumenten

Förutom utbildning finns det andra resurser till hands för att hjälpa dig:

 • Konsumentrådgivning
  Dessa experter kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och vägleda dig genom beslutsprocessen.
 • Digitala verktyg
  Använd vår digitala lånekalkylator för att beräkna lån, räntor och månadsbetalningar.
 • Feedback från andra konsumenter
  Recensioner och erfarenheter från andra kan vara mycket värdefulla när du väljer en långivare.

Slutsats

Medan utbildning och tillgängliga verktyg spelar en stor roll, ligger den verkliga förändringen i samhällets attityd. Genom att ställa högre krav på transparens och tydliga villkor från långivare, kan vi tillsammans skapa en mer gynnsam miljö för konsumenter.

För mer information och råd om privatekonomi, läs våra konsumentråd här på Konsumentguiden.se. Vi är här för att hjälpa dig fatta de bästa möjliga ekonomiska besluten.

Vanliga frågor

 • Vad betyder SEKKI?

  SEKKI står för ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation” och är ett dokument som långivare ska ge till konsumenter innan de ingår ett kreditavtal.

 • Hur kan jag skydda mig från dolda avgifter?

  Genom att läsa alla villkor noggrant, ställa frågor och jämföra olika långivare kan du minska risken för obehagliga överraskningar.

 • Var kan jag läsa mer om SEKKI?

  Du kan läsa mer om SEKKI och hur viktigt detta dokument är för dig som låntagare, i vår artikel SEKKI Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”.

 • Är alla långivare skyldiga att ge SEKKI till konsumenter?

  Ja, enligt lag ska alla långivare ge ett SEKKI-dokument till konsumenter innan de ingår ett kreditavtal.

 • Vad ska jag göra om jag känner att jag har blivit lurad av en långivare?

  Kontakta långivaren för att diskutera problemet. Om det inte hjälper, kan du vända dig till en konsumentrådgivare eller andra juridiska instanser för hjälp.

 • Vad händer om en långivare inte följer konsumentkreditlagen?

  Om en långivare bryter mot lagen kan de ställas inför rätta och få böter eller andra påföljder.

 • Hur kan jag ångra ett kreditavtal?

  Du har rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar från det att avtalet tecknades. För att göra detta bör du kontakta långivaren skriftligen.

 • Är det alltid en bra idé att betala tillbaka ett lån i förtid?

  Det kan vara fördelaktigt att betala tillbaka ett lån i förtid för att spara på räntekostnader. Men var medveten om att vissa långivare kan ha avgifter kopplade till förtida inlösen av lån.

 • Hur vet jag om en långivare är pålitlig?

  Förutom att läsa recensioner och jämföra lån, kan du också kolla om långivaren är registrerad hos Finansinspektionen.

 • Vad kan jag göra om jag har problem med en återbetalning?

  Om du stöter på ekonomiska svårigheter, bör du omedelbart kontakta din långivare. Många långivare är villiga att diskutera lösningar och anpassa avbetalningsplaner.

 • Hur kan jag förbättra min ekonomiska kunskap?

  Börja med att regelbundet läsa artiklar, guider och följa kurser om ekonomi. Vår avdelning med konsumentråd erbjuder en mängd resurser för att komma igång.

 • Är alla digitala lånekalkylatorer pålitliga?

  Nej, inte alla. Det är viktigt att använda lånekalkylatorer från betrodda källor och dubbelkolla alltid med andra verktyg eller experter inom området.

 • Kan jag lita på recensioner online?

  Medan många recensioner är äkta, finns det också falska recensioner. Var kritisk när du läser dem och leta efter mönster eller upprepningar.

 • Varför är transparens från långivare så viktig?

  Transparens hjälper konsumenter att fatta informerade beslut och bygger förtroende. Det skyddar också konsumenter från att bli utnyttjade av oseriösa långivare.


Källangivelser

Finansinspektionen (2023), Konsumentskyddsrapport 2023.
https://www.fi.se/contentassets/80cf6858548b47b89ce60f74568eff83/konsumentskyddsrapport-2023.pdf

Konsumentguiden (2024-01-30), Konsumentguidens Transparency Index (KTI).
https://www.konsumentguiden.se/lana-pengar/konsumentguidens-transparency-index-kti/

Konsumentverket (2023), Marknadsföring av kredit.
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/finansiella-tjanster/krediter/marknadsforing-av-kredit/

Regeringen (2023), Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.
https://www.regeringen.se/contentassets/c104bb1ab7e9495dbfcf07330eca9bac/ett-forstarkt-konsumentskydd-mot-riskfylld-kreditgivning-och-overskuldsattning-sou-202338.pdf

SVD Näringsliv (2018-09-13), Fällan: Avgift på 3 000 kronor för lån på 5 000.
https://www.svd.se/a/3j3a0P/fallan-avgift-pa-3000-kronor-for-lan-pa-5000

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.