Långivare som fått sanktionsavgifter

 | Lästid: 6 minuter | Uppdaterad: 30 januari 2024.

Långivare som fått sanktionsavgifter

Konsumentverket och Finansinspektionen (FI) spelar en viktig roll när det gäller att skydda konsumenters rättigheter i Sverige. En av dess funktioner är att övervaka och reglera långivare för att se till att de följer lagarna och riktlinjerna. Vi går igenom några av de långivare som har fått sanktionsavgifter av Konsumentverket och FI.

Långivare som fått sanktionsavgifter av Konsumentverket och FI

I denna artikel ska vi belysa de långivare som har fått sanktionsavgifter av Konsumentverket och Finansinspektionen (FI). Det är viktigt för konsumenter att veta om dessa händelser så att de kan fatta välgenomtänkta beslut när det kommer till vilken långivare de ska välja när de ska låna pengar.

Vad är sanktionsavgifter?

Innan vi dyker in i listan över långivare, låt oss först förstå vad sanktionsavgifter är. Konsumentverket har rätt att utfärda sanktionsavgifter till företag som bryter mot konsumenträtten. Dessa sanktionsavgifter är till för att säkerställa att företagen följer reglerna och ger rättvisa villkor till konsumenterna.

”Om du inte kreditprövar dina kunder kan du förbjudas att lämna krediter eller tvingas betala en sanktionsavgift på upp till 10 miljoner kronor.” Källa: Konsumentverket (2024).

Exempel på långivare som har fått sanktionsavgifter av Konsumentverket

Här är en lista över några långivare som har fått sanktionsavgifter av Konsumentverket:

 • 2023 – MoneyGo
  Konsumentverket granskade MoneyGo som bland annat erbjuder privatlån och fann allvarliga brister. Enligt Konsumentverket har MoneyGo beviljat krediter till konsumenter som saknar återbetalningsförmåga. Varningen som Konsumentverket utförde innebar en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

  MoneyGo överklagade beslutet till Förvaltningsrätten där dom vann. Detta innebär att Konsumentverkets beslut upphävs.

 • 2022 – Catalunia Capital
  Catalunia Capital AB som driver långivarna Nätlån och Extralånet (smslån) fick en varning för bristande kreditprövning och fick en sanktionsavgift på 1 150 000 kronor. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten.
 • 2022 – Luma Finans AB
  Luma Finans AB som bland annat driver Lumify och Credifi (kontokredit) blev 2022 varnade för sin bristande kreditprövning genom företaget Lumify. Varningen innebar en sanktionsavgift på 4 500 000 kronor.
 • 2022 – Billmate AB
  Billmate som numera heter Qvickly varnades för bristande kreditprövning och fick en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor.
 • 2021 – OPR Finance AB
  OPR Finance AB som är en långivare inom företagslån fick 2021 en varning för bristande kreditprövning. Varningen innebar en sanktionsavgift på 5 000 000 kronor. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som dock gick på Konsumentverkets linje och sanktionsavgiften fastställdes.
 • 2015 – Ambrion Finance AB
  Ambrion Finance AB som äger Daypay (snabblån) varnades 2015 för bristande kreditprövning och straffades med en sanktionsavgift på på 200 000 kronor.

Källa: Konsumentverket 2024.

Det är viktigt att notera att dessa sanktionsavgifter utfärdas efter en noggrann granskning av Konsumentverket. Konsumenträtten spelar en vital roll i att säkerställa att konsumenternas intressen skyddas, och det är därför dessa långivare granskas noggrant.


Exempel på långivare som fått sanktionsavgifter av Finansinspektionen (FI)

 • 2023 – Swedbank
  Swedbank fick en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor för en IT-incident som drabbade ett stort antal kunder. incidenten innebar bland annat att felaktiga saldon visades på kundernas konton och att kunderna inte kunde göra betalningar.
 • 2022 – Länsförsäkringar Bank
  2022 fick Länsförsäkringar Bank AB (Länsförsäkringar Bank) en anmärkning om brister kring reglerna i penningtvättsregelverket. Sanktionsavgiften landade på 90 miljoner kronor.
 • 2022 – Svea Bank
  2022 granskades Svea Ekonomis (som numera fusionerats in i Svea Bank) kreditprövningar och FI fann att de brustit i sin kreditprövning. Svea Bank fick en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
 • 2022 – Resurs Bank
  2022 fick Resurs bank en anmärkning om att de brustit i sin kreditprövning. Bland annat hade man inte kontrollerat låntagares inkomstuppgifter och skuldsituation. Resurs Bank fick en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.
 • 2020 – SEB
  2020 fick SEB en sanktionsavgift på 1 miljard för sina brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

Källa: Finansinspektionen 2024.


Varför utfärdar FI sanktionsavgifter?

FI:s huvudsyfte är att säkerställa stabiliteten och säkerheten i det svenska finansiella systemet. Detta inkluderar att se till att konsumenter behandlas rättvist av finansiella institutioner. När dessa institutioner misslyckas med att följa reglerna, kan FI ingripa genom att utfärda varningar, begränsningar eller sanktionsavgifter.

Finansinspektionen (FI) är den myndighet i Sverige som ansvarar för tillsynen av banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer på marknaden. En del av FI:s uppdrag är att säkerställa att dessa aktörer följer lagar och regler för att skydda konsumenter och upprätthålla en stabil finansmarknad.

När en långivare eller finansiell aktör inte följer dessa regler kan FI utfärda sanktionsavgifter. Dessa avgifter tjänar som en påminnelse om vikten av att följa reglerna och som en varning till andra aktörer på marknaden.

Varför är det viktigt för konsumenter att veta?

Det räcker inte att bara känna till vilka långivare som har fått sanktionsavgifter. Som konsument måste man förstå varför denna information är avgörande:

 • Skyddar dina rättigheter
  Genom att känna till vilka långivare som har överträtt reglerna kan du som konsument undvika dem och därmed minska risken att bli lurad.
 • Hjälper dig förstå marknaden
  När du har en inblick i vilka långivare som inte följer reglerna kan du göra bättre, mer informerade beslut när det gäller att välja en trovärdig långivare.
 • Uppmuntrar ansvarsfullt företagande
  Genom att stödja de företag som följer reglerna och undvika de som inte gör det, uppmuntrar konsumenter företag att bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt.

Så undviker du långivare med sanktionsavgifter

Medan FI och Konsumentverket gör sitt bästa för att övervaka och reglera finansmarknaden, är det av yttersta vikt att konsumenter är försiktiga när de väljer vilken långivare de ska vända sig till. Här är några tips för att undvika långivare som kan vara under granskning eller som tidigare har fått sanktionsavgifter:

 • Gör din research
  Innan du bestämmer dig för en långivare, undersök deras bakgrund. Har de tidigare blivit bötfällda av Konsumentverket? Deras historik kan ge dig en bra uppfattning om deras affärsmetoder.
 • Läs alltid det finstilta
  Det kan vara frestande att bara skumma igenom avtalet och skriva under, men det är viktigt att läsa igenom allt noggrant för att undvika dolda avgifter eller oväntade kostnader.
 • Läs recensioner
  Många konsumenter delar sina erfarenheter online. Genom att läsa recensioner kan du få en uppfattning om andra konsumenters erfarenheter med en specifik långivare.
 • Jämför lånevillkor
  Se till att jämföra lånevillkoren mellan olika långivare. Om något verkar för bra för att vara sant, kan det vara en varningsflagg.
 • Tveka inte att ställa frågor
  Om något inte är klart eller om du är osäker på någon del av avtalet, fråga. En pålitlig långivare bör vara villig att förklara saker för dig.
Det viktigt för konsumenter att vara vaksamma och pålästa när de interagerar med finansiella institutioner.

Finansinspektionens roll i den svenska ekonomin

Finansinspektionen (FI) spelar en central roll i att upprätthålla integriteten i den svenska finansmarknaden. Genom att regelbundet granska och övervaka finansiella aktörers verksamhet ser FI till att konsumenternas rättigheter skyddas och att marknaden fungerar effektivt.

”Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd.” Källa: Finansinspektionen (2024).

Sanktionsavgifternas inverkan på marknaden

När en långivare får en sanktionsavgift skickar det en stark signal till marknaden om vikten av att följa regler och bestämmelser. Det fungerar inte bara som en påföljd för den berörda institutionen utan även som en avskräckande effekt för andra aktörer.

För konsumenterna innebär detta en större trygghet när de väljer finansiella tjänster. De kan vara säkra på att det finns en myndighet som övervakar marknaden och ser till att deras rättigheter skyddas.

Andra resurser för konsumenter

På Konsumentguiden.se strävar vi efter att ge dig all information du behöver för att göra välgrundade ekonomiska beslut. Här är några ytterligare resurser som kan var dig till hjälp:

Vi rekommenderar alltid:

 • Att man ställer frågor och kräver tydliga svar.
 • Att man undviker att fatta snabba beslut – ta din tid.
 • Att man alltid läser det finstilta och förstår alla villkor innan man undertecknar något.

Sammanfattning och avslutande tankar

När man tar ett lån eller ingår avtal med en långivare, är det av största vikt att vara väl informerad och göra sin hemläxa. Sanktionsavgifterna som utfärdas av Konsumentverket ger en inblick i vilka långivare som har brutit mot konsumenträtten. Som konsument har du rätt att kräva tydlig och rättvis information när du ingår avtal med långivare. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta långivare strävar efter att erbjuda rättvisa och transparenta tjänster till sina kunder. Men som med alla branscher finns det de som inte alltid följer reglerna.

Sanktionsavgifter – Vanliga frågor

 • Var kan jag se vilka långivare som fått sanktionsavgifter av FI?

  Du kan besöka FI:s officiella webbplats för att se en lista över sanktioner och avgifter som utfärdats till finansiella institutioner.

 • Vad ska jag göra om jag känner att jag blivit orättvist behandlad av en långivare?

  Du kan rapportera din erfarenhet till Konsumentverket eller söka råd från en juridisk expert.

 • Kan en långivare överklaga en sanktionsavgift från FI?

  Ja, likt andra beslut från myndigheter kan en långivare överklaga FI:s beslut till förvaltningsdomstolen.

 • Hur bestäms storleken på en sanktionsavgift?

  Storleken på en sanktionsavgift bestäms utifrån flera faktorer, inklusive allvaret i överträdelsen, hur länge överträdelsen pågick och långivarens tidigare historik.

 • Hur ofta uppdaterar FI sin lista över sanktionsavgifter?

  FI uppdaterar regelbundet sin lista när nya beslut fattas. Det är värt att regelbundet kontrollera deras webbplats för de senaste uppdateringarna.

 • Kan sanktionsavgifter påverka en långivares förmåga att erbjuda tjänster?

  Ja, beroende på allvaret i överträdelsen kan en långivare till och med förlora sin licens att verka inom den finansiella sektorn.

 • Vad gör Konsumentverket?

  Konsumentverket övervakar marknaden för att säkerställa att konsumenträtten efterlevs. De har också rätt att utfärda sanktionsavgifter till de företag som bryter mot dessa regler.

 • Varför är sanktionsavgifter viktiga?

  De fungerar som ett avskräckande medel för företag att inte bryta mot konsumenträtten och säkerställer att konsumenternas rättigheter skyddas.

 • Var kan jag hitta mer information om mina rättigheter som konsument?

  Du kan besöka våra sidor om konsumentkreditlagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen för att få en djupare insikt i ämnet.

 • Vad ska jag göra om jag tror att jag har blivit lurad av en långivare?

  Du bör omedelbart rapportera detta till Konsumentverket.

 • Kan jag få tillbaka mina pengar om jag har blivit lurad?

  Det beror på situationen. I många fall, om en långivare har brutit mot konsumenträtten, kan du ha rätt till ersättning. Det är bäst att rådgöra med en juridisk expert eller kontakta Konsumentverket för ytterligare vägledning.


Källangivelser

Konsumentverket (2024), Mål, domar och förelägganden.
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/mal-domar-och-forelagganden/

Finansinspektionen (2024), Sanktioner.
https://www.fi.se/sv/publicerat/sanktioner/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.