Skärmtid barn – att tänka på som vuxen

 | Lästid: 5 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Skärmtid barn – att tänka på som vuxen

Skärmtid varierar i betydelse beroende på ålder. För små barn, rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) mycket begränsad skärmtid: inget för barn under 1 år och högst en timme för barn mellan 2 och 4 år. För skolbarn och tonåringar finns inga specifika tidsgränser, men en balans mellan skärmtid och andra aktiviteter är viktig för att undvika hälsoproblem som övervikt och sömnstörningar.

Även om du säger nej till skärmar i ditt hem så kan du vara säker på att ditt barn får tillgång till dem i skolan och med kompisar. Det finns en hel del att tänka på för idag vet vi att skärmtiden kan få betydelse för barnets hälsa i negativ riktning (Statens medieråd 2022-12-07).

Här är några viktiga aspekter att tänka på när det gäller barns skärmtid och hur vuxna kan spela en avgörande roll i att skapa en balanserad och hälsosam digital miljö.

Åldersanpassad skärmtid för barn är A och O

Det finns olika riktlinjer och rekommendationer för barns skärmtid baserat på ålder. Till exempel säger WHO att barn mellan 2-3 år max bör ha 1 timmes skärmtid om dagen (WHO 2019-04-24). För exempelvis små barn under 2 år rekommenderas begränsad eller ingen skärmtid alls, medan äldre barn och tonåringar kan ha nytta av en mer flexibel tillämpning.

Detta beror en hel del på hur vi utvecklas. Hjärnan för ett litet barn kan reagera på ett annat sätt i jämförelse med ett större barn, när det kommer till det som visas på skärmen. Det finns viktiga utvecklingsstadier som kan störas om ett litet barn ständigt sitter framför en skärm.

Inlärning kan inte ske enbart med skärm. Det är viktigt att förstå som vuxen. Barn behöver interagera med varandra och med vuxna för att lära sig språk och sociala koder. Detta får de inte med skärmen och därmed är det inte säkert att det är så smart att låta barnet få sin utbildning på en padda i tidig ålder.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utfärdat riktlinjer gällande skärmtid, särskilt för barn och ungdomar, på grund av dess potentiella påverkan på fysisk och mental hälsa.

”För mycket skärmtid kan kopplas till sömnproblem, ökad risk för fetma, koncentrationssvårigheter och minskad social kompetens. Det är därför viktigt att sätta gränser för hur mycket tid barn tillbringar framför skärmen och att uppmuntra fysisk aktivitet samt social interaktion utanför den digitala världen.” Källa: Konsumentguiden (2023-05-09).

Enligt WHO:s rekommendationer bör barn under 5 år begränsa sin stillasittande skärmtid till högst en timme per dag; mindre är bättre. För spädbarn (under 1 år) rekommenderas ingen skärmtid alls. Dessa riktlinjer baseras på forskning som visar att hög skärmtid kan vara associerad med olika hälsoproblem, såsom övervikt, dålig sömnkvalitet, problem med uppmärksamhet och sociala färdigheter, samt lägre nivåer av fysisk aktivitet.

WHO betonar också vikten av att ersätta skärmtid med mer hälsosamma aktiviteter såsom lek, fysisk aktivitet och tillräcklig sömn. Dessa rekommendationer är en del av WHO:s bredare riktlinjer för fysisk aktivitet, stillasittande beteende och sömn för barn under 5 år.

Det är viktigt att notera att skärmtid inte bara är en fråga för barn, utan även vuxnas skärmanvändning bör övervägas med tanke på dess potentiella påverkan på hälsan, såsom ögonstress, nack- och ryggproblem, och påverkan på sömnkvaliteten.

Jämför TV-abonnemang

Välj rätt TV-abonnemang. Jämför utbud och villkor innan du gör ditt val.

Satsa på kvalitet framför kvantitet

När det väl kan anses vara vettigt och okej med inlärning via skärm så måste vi beakta innehållet. Det är viktigt att fokusera på innehållets kvalitet snarare än tiden som spenderas framför skärmen. Uppmuntra till utbildningsinnehåll och kreativa aktiviteter som stimulerar barnets utveckling och kreativitet.

Balans och variation får betydelse

Se till att barnet har en god balans mellan skärmtid och andra aktiviteter som utomhuslek, sport och social interaktion med familj och vänner. Vissa dagar kanske man helt kan hoppa över att använda skärmar. Som vuxen kan du se på möjligheten till aktiviteter tillsammans med de små där ni inte ser på TV eller spelar spel.

Skärmpauser behövs

Uppmuntra till regelbundna pauser från skärmen för att minska risken för ögontrötthet och för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Även vuxna jobbar ju med det som kan kallas för skärm-detox. Lär dina barn i tidig ålder hur de kan göra detta så att det blir en vana att ta paus.

Säkerhet och integritet när barn använder skärmar

Föräldrar bör övervaka barnets skärmanvändning och använda sig av barnsäkra inställningar och kontroller för att skydda dem från olämpligt innehåll och för att säkerställa deras online-säkerhet. Det finns också filter som säkrar att barn inte når sajter som kan vara farliga med interaktioner med personer som kanske till och med är brottslingar.

Samtal om digital etikett

Ha öppna och ärliga samtal med barn om digital etikett inklusive vikten av att vara respektfull online och att skydda sin personliga information. Gör saker tillsammans online för att visa hur detta går till.

Rollen som förebild

Vuxna spelar en avgörande roll genom att vara goda förebilder när det gäller skärmanvändning. Genom att visa ett balanserat och ansvarsfullt beteende kan vuxna hjälpa barn att utveckla sunda digitala vanor. Om du inte ens kan se ditt barn i ögonen för att du ständigt är hukad över din mobiltelefon kan du ju knappast kräva att barnet ska lyssna på dina förmaningar.

Gemensam skärmtid – barn och vuxen

Använd skärmtid som en möjlighet för kvalitetstid tillsammans. Detta oavsett om det handlar om att titta på en film, spela ett spel eller utforska en app tillsammans. Detta kan hjälpa dig att förstå vad ditt barn funderar på och även vara med och kontrollera hur internet och telefoner används.

Genom att fokusera på kvalitet, säkerhet och att vara en god förebild så kan vuxna hjälpa barn att utveckla sunda skärmvanor som kommer att vara dem till gagn livet igenom.

Relaterad information till denna artikel:
Föräldrakontroll på internet – Vad innebär det?
Se över dina abonnemang och sänk dina kostnader
TV-abonnemang och streamingtjänster – Vad ska jag tänka på?

Skärmtid barn – Vanliga frågor

 • Vad är en lämplig daglig skärmtid för barn?

  Rekommenderad skärmtid varierar beroende på barnets ålder. För barn under 2 år rekommenderas ingen skärmtid, medan barn mellan 2 och 5 år bör begränsa skärmtiden till högst 1 timme per dag. Äldre barn bör ha en balanserad tid mellan skärmaktiviteter och andra aktiviteter.
 • Hur påverkar skärmtid barns sömn?

  Överdriven skärmtid, särskilt innan läggdags, kan påverka barns sömnkvalitet och sömnmönster negativt. Det blå ljuset från skärmarna kan störa produktionen av sömnhormonet melatonin, vilket kan leda till svårigheter att somna och mindre vilsam sömn.
 • Kan skärmtid påverka ett barns sociala färdigheter?

  Ja, överdriven skärmtid kan begränsa barns interaktion med andra och påverka utvecklingen av sociala färdigheter. Det är viktigt att balansera skärmtiden med aktiviteter som uppmuntrar till personlig interaktion och kommunikation.
 • Vilka är fördelarna med begränsad skärmtid för barn?

  Begränsad skärmtid kan bidra till bättre sömn, förbättrad fysisk hälsa, mer tid för kreativa lekar, förbättrade sociala färdigheter och bättre akademiska prestationer. Det uppmuntrar även barn till att delta i mer fysiskt aktiva och socialt interaktiva aktiviteter.
 • Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att hantera skärmtid effektivt?

  Föräldrar kan hjälpa genom att sätta tydliga gränser för skärmtid, vara förebilder när det gäller egna skärmvanor, uppmuntra till fysisk aktivitet, övervaka innehållet som konsumeras och se till att skärmtiden är balanserad med andra utvecklande aktiviteter.

Källangivelser

Statens medieråd (2022-12-07), Skärmtid och ohälsa en komplex fråga.
https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/2022/skarmtid-och-ohalsa-en-komplex-fraga

WHO (2019-04-24), To grow up healthy, children need to sit less and play more.
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.