Stora risker med ”Köp nu, betala senare” (BNPL)

 | Lästid: 5 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Stora risker med "Köp nu, betala senare" (BNPL)

I en tid där e-handeln blomstrar och allt fler konsumenter värdesätter flexibilitet i sin privatekonomi, har ”Köp nu, betala senare” (Buy now pay later, BNPL) blivit en populär betalningslösning. Denna metod, som tillåter kunder att skjuta upp betalningen av produkter och tjänster, kan verka som en dröm för den som inte vill eller kan betala omedelbart. Men med dess ökade användning har även riskerna blivit mer uppenbara.

Vad är ”Köp nu, betala senare”?

Köp nu, betala senare är en betalningsmetod som tillåter konsumenter att köpa varor eller tjänster utan att omedelbart behöva lägga ut pengar för dem. Istället erbjuder tjänsten möjligheten att dela upp betalningen i mindre delar eller betala hela summan vid en senare tidpunkt. Sverige har idag den högsta andelen betalningar med BNPL i e-handeln i världen (Riksbanken 2023). Enkelheten och bekvämligheten i detta upplägg kan dock fördunkla de potentiella riskerna.

BNPL-tjänster som Klarna, Afterpay och Zip har revolutionerat sättet människor shoppar på, men med stor kraft kommer stort ansvar och stora risker. Trots deras förmåga att erbjuda utökad kredittid och uppdelade betalningar kan dessa lösningar leda till skenande skulder och ekonomiska svårigheter om de inte hanteras ansvarsfullt.

Finansiell flexibilitet kontra skuldfälla

Medan BNPL kan framstå som en väg till finansiell flexibilitet, är det viktigt att förstå att dessa betalningsalternativ inte är gratis pengar. Att skjuta upp betalningar kan leda till en ackumulation av skulder, särskilt när man använder tjänsten för flera köp över tid. Detta blir ännu mer komplicerat om man råkar missa en betalning, vilket kan resultera i avgifter och skada kreditvärdigheten.

Fördelar och nackdelar med BNPL

BNPL kan vara fördelaktigt för konsumenter som:

 • Vill sprida ut kostnaden för större inköp.
 • Planerar sin ekonomi och kan betala av i tid.

Nackdelarna med BNPL:

 • Risk för impulsköp och att överspendera.
 • Avgifter och räntor vid försenade betalningar.
 • Potentiell negativ påverkan på kreditvärdigheten.

Reglering och konsumentens skydd

Den svenska marknaden för BNPL-tjänster är under ökande reglering. Medan dessa tjänster erbjuder en utökad tjänst till konsumenter, är det viktigt att de regleras för att skydda konsumenterna från att hamna i en skuldfälla. Information om avgifter, räntor och betalningsvillkor måste vara tydliga och transparenta för att undvika missförstånd och överdriven skuldsättning.

Vem använder BNPL och varför?

Det är särskilt populärt bland unga vuxna som kanske inte har tillgång till traditionella kreditkort eller som söker alternativ till att använda dem (Nets 2023-04-03). Den demografiska användningen av BNPL speglar en trend där flexibla betalningsalternativ är högt värderade, men det visar också på en bristande erfarenhet av att hantera skulder hos unga konsumenter.

BNPL-erbjudanden kan också påverka konsumentbeteende genom att öka köpfrekvensen och köpsumman, vilket kan förvärra personliga ekonomiska problem (ECC Sverige 2023-04-30).

Läs avtalsvillkoren noggrant

Avtalsvillkoren kan ofta vara komplicerade och fyllda med juridisk jargong som kan vara svår att förstå för en genomsnittlig konsument. Det är därför vi på Konsumentguiden rekommenderar att man tar sig tid att gå igenom dessa dokument och vid behov söker rådgivning för att förstå dem helt och hållet. Kom ihåg att frågor som ”Vad är den effektiva räntan?” och ”Vilka avgifter tillkommer vid sen betalningen?” är särskilt viktiga att få svar på.

Budgetering och BNPL

En annan viktig aspekt att tänka på när man använder BNPL är att hålla koll på sin budget. Det kan vara lätt att förlora översikten över sina utgifter när man köper flera saker med ”betala senare”-alternativ. Därför är det kritiskt att ha ett system för budgetering och att hålla reda på alla köp och återstående betalningar.

Största fällorna med BNPL

En av de största fällorna med BNPL är att det kan föra med sig en ”köp nu, oroa dig senare”-attityd som leder till överkonsumtion. Det kan vara frestande att göra köp man inte skulle göra om man behövde betala direkt. För att undvika detta beteende bör man ställa sig själv frågan: ”Behöver jag verkligen denna produkt eller tjänst, eller är jag bara lockad av möjligheten att betala senare?”

Det är avgörande för konsumenter att inte enbart lockas av BNPL-tjänsternas fördelar utan även att förstå det finstilta. Innan man använder sig av ”Köp nu, betala senare”-tjänster bör man därför noggrant läsa igenom avtalsvillkoren för att undvika framtida ekonomiska fällor.

BNPL och skuldsättning

En ökande oro är att användningen av BNPL kan bidra till en högre skuldsättning bland konsumenter. Det är inte ovanligt att se att konsumenter som ofta använder BNPL-tjänster till slut finner sig i en situation där de har svårt att hantera sina skulder. Den psykologiska effekten av att skjuta på betalningen kan minska medvetenheten om de ackumulerade kostnaderna, vilket skapar en illusion av att man har mer att spendera än vad man faktiskt har.

Ta kontroll över din ekonomi

För att undvika att hamna i en skuldfälla är det viktigt att ta kontroll över sin ekonomi. Det innebär att man bör ha en god överblick över sin inkomst, utgifter och eventuella skulder. Att skapa en budget, spåra sina utgifter och sätta upp en plan för avbetalning av skulder kan hjälpa dig att hålla dig inom ramen för vad du har råd med.

Strategier för säker användning av BNPL

När det kommer till att nyttja ”Köp nu, betala senare”-tjänster säkert, finns det flera strategier som kan hjälpa till att undvika de negativa konsekvenserna. Dessa inkluderar både beteendemässiga förändringar och konkreta finansiella planer.

 • Smart shopping med BNPL

  Att använda BNPL ansvarsfullt innebär att man sätter upp gränser för sina utgifter. Innan man genomför ett köp är det viktigt att bedöma ens verkliga behov jämfört med önskemål som drivs av impulsköp. Shopping bör alltid göras inom ramen för en förutbestämd budget.

 • Jämför alternativen

  För de som överväger BNPL är det viktigt att jämföra olika tjänster för att hitta det mest fördelaktiga och kostnadseffektiva alternativet. Konsumenter bör se över avgifter, räntor och betalningsvillkor för att förstå de fullständiga kostnaderna för användningen av tjänsten.

 • Förståelse för avtal och konsekvenser

  Ett medvetet användande av BNPL förutsätter en djupgående förståelse för avtal och dess konsekvenser. Om man inte uppfyller betalningsvillkoren kan detta leda till negativa ekonomiska följder. Det är därför viktigt att vara påläst och informerad innan man ingår avtal.

 • Tekniska verktyg för BNPL-användare

  För att effektivisera hanteringen av BNPL-betalningar kan man dra nytta av tekniska verktyg. Det finns appar och online-tjänster som hjälper användare att spåra deras betalningar och övriga ekonomiska åtaganden. Dessa verktyg kan ge en översikt över alla aktuella och kommande betalningar och hjälper till att säkerställa att inga betalningsfrister missas.

 • Upprätta en stabil ekonomisk bas

  Innan man väljer att använda BNPL bör man säkerställa att man har en stabil ekonomisk grund. Det innebär att man har tillräckliga inkomster för att täcka sina regelbundna utgifter och de ytterligare betalningar som BNPL medför. Skuldrådgivning kan vara ett användbart steg för de som känner sig osäkra på hur de ska balansera sin ekonomi.

Jämför Kreditkort

Hitta rätt kreditkort för dina behov. Jämför kreditkort idag från välkända utgivare.

Framtiden för BNPL

Som med alla finansiella tjänster utvecklas och förändras BNPL-marknaden ständigt. Med ökade regleringar och konsumentmedvetenhet, kan vi förvänta oss att se en mer ansvarstagande användning av dessa tjänster. Det är också troligt att ytterligare innovationer och tjänster kommer att uppstå som gör det ännu enklare för konsumenter att hantera sina finanser utan att riskera deras ekonomiska stabilitet.

Förväntningar på reglering och transparens

Med tiden kan vi förvänta oss en ökad reglering inom BNPL-sektorn. Konsumenter och förespråkare efterlyser större transparens och rättvisa i BNPL-avtal, vilket sannolikt kommer att leda till strängare regler för hur dessa tjänster marknadsförs och erbjuds (Riksbanken 2023).

Sammanfattning

”Köp nu, betala senare”-tjänster har utan tvekan förändrat detaljhandeln och gett konsumenter mer makt över sina inköp och sin ekonomi. Men det är av yttersta vikt att konsumenter förstår de verkliga kostnaderna som kan uppstå om dessa betalningsmetoder missbrukas. Innan du väljer att använda BNPL bör du noggrant överväga din ekonomiska situation och dina betalningsmöjligheter. Genom att vara medveten om riskerna och ha en disciplinerad strategi för personlig budgetering kan konsumenter dra nytta av BNPL utan att kompromissa med sin långsiktiga ekonomiska hälsa.

Relaterad information till denna artikel:
Köpa på avbetalning

Vanliga frågor om BNPL

 • Vad händer om jag inte kan betala av min BNPL-skuld i tid?

  Missade betalningar kan resultera i förseningsavgifter och räntor samt negativ påverkan på din kreditvärdighet.

 • Är BNPL reglerat i Sverige?

  Ja, det finns regleringar som syftar till att skydda konsumenter och säkerställa transparens hos BNPL-tjänster.

 • Kan BNPL påverka min kreditvärdighet?

  Ja, om du inte sköter dina betalningar kan det rapporteras till kreditupplysningsföretag och påverka din kreditvärdighet negativt.

 • Varför är BNPL så populärt bland unga konsumenter?

  Denna betalningsmetod erbjuder enkelhet och omedelbar tillfredsställelse utan omedelbara kostnader, vilket är lockande för många unga konsumenter.

 • Vilka är de dolda kostnaderna med BNPL?

  Bortsett från avgifter och räntor vid sena betalningar kan det finnas en ökad benägenhet för impulsköp som leder till högre utgifter över tid.


Källangivelser

ECC Sverige (2023-04-30), Köp nu – betala senare.
https://www.eccsverige.se/nyheter/kop-nu-betala-senare

Nets (2023-04-03), Köp nu betala senare: Fler betalningsalternativ och mindre frustration.
https://ecom.nets.eu/sv/blog-posts/kop-nu-betala-senare-fler-betalningsalternativ-och-mindre-frustration/

Riksbanken (2023), Köp nu betala senare – ett hot mot den finansiella stabiliteten?
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/publikationer/staff-memo/buy-now-pay-later–ett-hot-mot-den-finansiella-stabiliteten/framvaxten-av-bnpl/bnpl-ar-ett-populart-betalningsalternativ-i-sverige/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.