Vanliga begrepp inom lån

Vanliga begrepp inom lån

Lån, eller krediter, är en vanlig finansiell praxis där en långivare tillhandahåller ekonomiska medel till en låntagare under en överenskommen tidsperiod. För att navigera i lånvärlden och förstå de vanliga begreppen som används, är det viktigt att ha en ordlista med förklaringar. I denna artikel kommer vi att utforska och förklara de vanligaste begreppen inom lån, inklusive ränta, säkerhet, amortering och mycket mer.

Innehåll artikel

Ränta – Den avgift du betalar för att låna pengar

Ränta är en avgift som långivaren tar ut för att låna ut pengar. Det är vanligtvis uttryckt som en procentandel av det totala lånebeloppet och beräknas på årsbasis. Räntan är en viktig faktor att beakta vid lån, eftersom den påverkar kostnaden för lånet över tiden. För att hitta det bästa lånet är det viktigt att jämföra olika räntesatser från olika långivare.

Exempel på användning:

”När du tar ett lån måste du vara medveten om den ränta som kommer att tillkomma.”

Amortering – Att betala tillbaka lånet över tiden

Amortering hänvisar till processen att betala tillbaka lånet över en överenskommen tidsperiod. Detta innebär att låntagaren gör regelbundna betalningar till långivaren för att minska skulden. Amortering kan ske genom olika metoder, inklusive jämn amortering och annuitetslån. Jämn amortering innebär att låntagaren betalar samma belopp varje månad, medan annuitetslån innebär att betalningarna inkluderar både ränta och amortering.

Exempel på användning:

”Genom att göra regelbundna amorteringsbetalningar kan du gradvis minska din låneskuld.”

Säkerhet – Något av värde som används som garanti för lånet

Säkerhet är något av värde som låntagaren ger till långivaren som en garanti för lånet. Om låntagaren inte kan återbetala lånet enligt avtalet, har långivaren rätt att ta över säkerheten för att täcka förlusterna. Säkerheten kan vara i form av fastigheter, fordon eller andra tillgångar av värde. Att använda säkerhet kan ofta leda till lägre räntesatser och bättre lånevillkor.

Exempel på användning:

”Om du erbjuder en säkerhet som bostad kan du få bättre lånevillkor och lägre räntesatser.”

Kreditvärdighet – Bedömning av din förmåga att återbetala lån

Kreditvärdighet är en bedömning av en persons förmåga att återbetala lån baserat på tidigare ekonomiskt beteende och kredithistorik. Detta görs genom att utvärdera faktorer som betalningshistorik, skuldnivå, kreditanvändning och kreditlängd. En hög kreditvärdighet indikerar att en person är ansvarig med sin ekonomi och har en hög sannolikhet att återbetala lån i framtiden.

Exempel på användning:

”En hög kreditvärdighet kan hjälpa dig att få godkännande för lån och bättre lånevillkor.”

Lånebelopp – Det totala beloppet som lånas

Lånebeloppet är det totala beloppet som lånas från långivaren. Detta kan variera beroende på lånetyp och långivarens villkor. När du ansöker om ett lån bör du noga överväga det nödvändiga lånebeloppet och undvika att låna mer än vad du behöver. Det är också viktigt att vara medveten om att lånebeloppet kan påverka räntan och återbetalningsvillkoren för lånet.

Exempel på användning:

”Innan du ansöker om ett lån, bestäm det exakta lånebeloppet du behöver för att undvika att ta onödiga skulder.”

Långivare – En institution som tillhandahåller lån

En långivare är en institution, såsom en bank, kreditinstitut eller online-långivare, som tillhandahåller lån till låntagare. Långivare kan erbjuda olika typer av lån, inklusive privatlån, smslån, bolån, billån och företagslån. Det är viktigt att välja en pålitlig långivare som erbjuder konkurrenskraftiga räntor och villkor.

Exempel på användning:

”Det är viktigt att göra en grundlig genomgång om långivare och deras villkor innan du ansöker om ett lån.”


Jämför lån

Hitta rätt lån för dina behov. Jämför lån och få en lägre ränta.


Effektiv ränta – Den totala kostnaden för lånet inklusive avgifter och ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet inklusive både ränta och eventuella avgifter. Detta innebär att den effektiva räntan ger en mer realistisk bild av kostnaderna för lånet jämfört med den uttalade räntan. Genom att jämföra den effektiva räntan kan du få en bättre uppfattning om den verkliga kostnaden för olika lån och fatta välgrundade beslut.

Exempel på användning:

”Innan du bestämmer dig för ett lån, se till att du förstår den effektiva räntan och tar hänsyn till eventuella avgifter.”

Återbetalningstid – Tidsperioden för att återbetala lånet

Återbetalningstid är den överenskomna tidsperioden inom vilken lånet måste återbetalas. Detta kan variera från några månader till flera år, beroende på lånebeloppet och långivarens villkor. Det är viktigt att välja en återbetalningstid som passar din ekonomiska situation och förmåga att göra månatliga betalningar.

Exempel på användning:

”När du väljer en återbetalningstid för ditt lån, se till att det är realistiskt och överensstämmer med din budget.”

Skuldkonsolidering – Att kombinera flera lån till ett enda lån

Skuldkonsolidering innebär att samla flera befintliga lån till ett enda lån. Syftet med skuldkonsolidering är att göra det lättare att hantera skulder genom att ha en enda månatlig betalning istället för flera. Detta kan också leda till lägre räntesatser och en mer organiserad ekonomisk situation.

Exempel på användning:

”Om du har flera lån med höga räntor kan skuldkonsolidering vara en strategi för att minska dina skuldbetalningar.”

Betalningsanmärkning – En negativ markering på din kreditrapport

En betalningsanmärkning är en negativ markering som kan finnas på din kreditrapport om du har missat eller varit sen med betalningar på lån eller andra skulder. Betalningsanmärkningar kan påverka din kreditvärdighet och göra det svårare att få godkännande för lån i framtiden. Det är viktigt att undvika betalningsanmärkningar genom att betala dina räkningar i tid och följa avtalade återbetalningsvillkor.

Exempel på användning:

”Att ha betalningsanmärkningar kan påverka din förmåga att få lån i framtiden och kan kräva att du vidtar åtgärder för att förbättra din kreditvärdighet.”

Förfallodatum – Datumet då lånet måste återbetalas

Förfallodatum är det datum då hela lånet, inklusive ränta och eventuella avgifter, måste återbetalas i sin helhet. Detta är en viktig deadline att hålla reda på för att undvika försenade betalningar och eventuella påföljder. Att vara medveten om förfallodatumet för dina lån hjälper dig att planera din ekonomi och undvika onödiga extra kostnader.

Exempel på användning:

”Markera förfallodatumet för ditt lån i din kalender för att se till att du betalar i tid och undviker eventuella straffavgifter.”

Förlängning – Att förlänga återbetalningstiden för ett lån

Förlängning av ett lån innebär att förlänga den ursprungliga återbetalningstiden för att ge dig mer tid att betala tillbaka lånet. Detta kan vara användbart om du har svårt att möta återbetalningskraven eller behöver lägre månatliga betalningar. Det är dock viktigt att vara medveten om att en förlängning kan leda till högre totala kostnader på grund av ökad ränta och eventuella avgifter.

Exempel på användning:

”Innan du beslutar att förlänga ditt lån, se till att du förstår de potentiella konsekvenserna och kostnaderna som kan vara involverade.”

Låneansökan – Processen för att ansöka om ett lån

Låneansökan är processen för att formellt ansöka om ett lån hos en långivare. Detta innebär att fylla i en ansökningsblankett och lämna in nödvändiga dokument och information. Låneansökan kan vara online eller genom personligt besök hos långivaren. Det är viktigt att lämna korrekt information och vara beredd att tillhandahålla ytterligare dokument som kan krävas.

Exempel på användning:

”För att ansöka om ett lån måste du fylla i en låneansökan och lämna in alla nödvändiga dokument till långivaren.”

Låneförskott – En engångssumma av pengar erhållen från långivaren

Låneförskott är en engångssumma av pengar som låntagaren erhåller från långivaren vid låneansökan. Detta kan vara till hjälp för att täcka omedelbara kostnader eller ekonomiska behov. Låneförskottet måste vanligtvis återbetalas enligt de avtalade villkoren, inklusive ränta och återbetalningstid.

Exempel på användning:

”Ett låneförskott kan vara användbart för att snabbt täcka oförutsedda utgifter eller brådskande ekonomiska behov.”

Övertrassering – Att spendera mer än det tillgängliga beloppet på ett bankkonto

Övertrassering händer när du spenderar mer pengar än vad som finns tillgängligt på ditt bankkonto. Detta kan resultera i negativa saldon och påföljder från banken. Att undvika övertrassering är viktigt för att hålla en sund ekonomi och undvika onödiga avgifter och straff.

Exempel på användning:

”Försök undvika övertrassering på ditt bankkonto genom att hålla koll på dina utgifter och följa en budget.”

Låneavtal – Ett juridiskt bindande avtal mellan långivaren och låntagaren

Låneavtalet är ett juridiskt bindande dokument som fastställer villkoren för lånet mellan långivaren och låntagaren. Detta inkluderar ränta, återbetalningstid, eventuella avgifter, säkerheter och andra relevanta detaljer. Det är viktigt att noggrant läsa och förstå låneavtalet innan du undertecknar det för att vara medveten om dina skyldigheter och rättigheter som låntagare.

Exempel på användning:

”Innan du undertecknar ett låneavtal, se till att du har läst och förstått alla villkor och att du är bekväm med dem.”

Låneförmedlare – En mellanhand mellan låntagare och långivare

En låneförmedlare är en mellanhand mellan låntagare och långivare som hjälper låntagare att hitta och jämföra olika låneerbjudanden från olika långivare. Låneförmedlaren fungerar som en ”matchmaker” som förbinder låntagare med lämpliga långivare baserat på deras behov och förutsättningar. Att använda en låneförmedlare kan underlätta processen att hitta det bästa lånet och spara tid och ansträngning.

Exempel på användning:

”Om du har svårt att hitta det bästa lånet kan det vara till hjälp att använda en låneförmedlare som kan hjälpa dig att hitta och jämföra olika alternativ.”

Lån med sämre kreditvärdighet – Lån som erbjuds till personer med låg kreditvärdighet

Lån med sämre kreditvärdighet är lån som är utformade för personer med låg kreditvärdighet eller begränsad kredithistorik. Dessa lån kan vara mer tillgängliga för personer som har haft svårigheter att få godkännande för traditionella lån. Det är viktigt att vara medveten om att lån med sämre kreditvärdighet vanligtvis har högre räntor och strängare villkor.

Exempel på användning:

”Om du har en sämre kreditvärdighet kan det vara möjligt att få ett lån, men se till att jämföra räntor och villkor för att få bästa möjliga erbjudande.”

Förskottsbetalning – Att betala en del av lånet i förväg

Förskottsbetalning är när låntagaren väljer att betala en del av lånet i förväg innan det förfallit. Detta kan vara användbart för att minska låneskulden, spara på räntekostnader och förkorta återbetalningstiden. Det är viktigt att kontrollera med långivaren om förskottsbetalningar är tillåtna och om det finns eventuella påföljder eller avgifter för att göra sådana betalningar.

Exempel på användning:

”Om du har extra pengar tillgängliga kan en förskottsbetalning hjälpa dig att minska din skuldbörda och spara pengar på räntekostnader.”

Automatisk betalning – Betalningar som görs automatiskt från ditt konto

Automatisk betalning är en funktion där betalningar för lån eller andra återkommande kostnader görs automatiskt från ditt bankkonto. Detta eliminerar behovet av manuella betalningar och minskar risken för försenade betalningar eller glömda betalningar. Att sätta upp automatisk betalning kan hjälpa dig att hålla en bra betalningshistorik och undvika eventuella påföljder.

Exempel på användning:

”För att undvika glömda betalningar kan du överväga att sätta upp automatisk betalning för dina lån och räkningar.”

Konsumtionslån – Lån som används för att finansiera konsumtionsvaror eller tjänster

Konsumtionslån är lån som används för att finansiera konsumtionsvaror eller tjänster, såsom elektronik, möbler, semesterresor eller renoveringar. Dessa lån kan vara i form av personliga lån eller kreditkortsköp. Det är viktigt att vara medveten om räntesatserna och återbetalningsvillkoren för konsumtionslån och att endast låna vad du har råd att betala tillbaka.

Exempel på användning:

”Innan du tar ett konsumtionslån, se till att du har en plan för att betala tillbaka det och undvik att låna mer än vad du har råd med.”

Fler vanliga lånebegrepp

Betalningsföreläggande

En rättslig åtgärd som innebär att en långivare kan begära att en skuld betalas genom att inleda en rättslig process. Betalningsföreläggande kan resultera i indrivning av skulden eller utmätning av egendom.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet där låntagaren inte behöver lämna något i pant. Blancolån baseras oftast på låntagarens kreditvärdighet.

Kreditupplysning

En sammanställning av en persons eller ett företags kreditinformation, inklusive betalningshistorik, skulder och eventuella betalningsanmärkningar. Långivare använder kreditupplysningar för att bedöma en persons kreditvärdighet och fatta beslut om att bevilja lån.

Snabblån

Ett kortfristigt lån med snabb utbetalning och vanligtvis högre ränta än traditionella lån. Snabblån och sms lån är ofta på mindre belopp och har kortare återbetalningstid.

Det är viktigt att notera att dessa förklaringar endast är allmänna och att det kan finnas variationer och ytterligare detaljer inom varje låneform och situation. Det rekommenderas att rådfråga en professionell rådgivare inom finanssektorn för specifik rådgivning och information om enskilda låneerbjudanden.

Summering

I denna artikel har vi utforskat och förklarat de vanligaste begreppen inom lån. Att förstå dessa termer är avgörande för att navigera genom lånevärlden och fatta informerade beslut när det gäller att låna pengar. Vi har diskuterat begrepp som ränta, amortering, säkerhet, kreditvärdighet och många fler.

Att ha kunskap och förståelse för dessa begrepp ger dig möjlighet att välja rätt lån som passar dina behov och ekonomiska situation. Kom ihåg att alltid jämföra olika låneerbjudanden, läsa låneavtal noggrant och vara medveten om dina återbetalningsförmåga innan du åtar dig ett lån.

Vanliga frågor och svar

 • Vad är den bästa typen av lån för att köpa en bil?

  För att köpa en bil kan ett billån vara den bästa typen av lån. Detta är specifikt utformat för att finansiera bilköp och erbjuder vanligtvis konkurrenskraftiga räntor och flexibla villkor som passar dina behov.

 • Vad är skillnaden mellan en fast och variabel ränta?

  En fast ränta förblir oförändrad under hela låneperioden, vilket innebär att dina månatliga betalningar är konsekventa. Å andra sidan kan en variabel ränta ändras över tid baserat på marknadens ränteförändringar, vilket kan påverka dina betalningar.

 • Vad händer om jag missar en lånebetalning?

  Om du missar en lånebetalning kan det resultera i betalningsanmärkningar på din kreditrapport och eventuella påföljder från långivaren. Det är viktigt att kommunicera med långivaren om du har svårt att möta betalningskraven för att utforska alternativ och undvika negativa konsekvenser.

 • Hur påverkar min kreditvärdighet mitt låneerbjudande?

  Din kreditvärdighet spelar en viktig roll i att påverka ditt låneerbjudande. En hög kreditvärdighet kan ge dig bättre räntor och villkor, medan en låg kreditvärdighet kan göra det svårare att få godkännande för lån och leda till högre räntor.

 • Kan jag få ett lån med dålig kreditvärdighet?

  Det är möjligt att få ett lån med dålig kreditvärdighet, men det kan vara svårare och erbjudas till högre räntor och strängare villkor. Att utforska alternativa lånealternativ, som lån med sämre kreditvärdighet eller säkerhetsbaserade lån, kan vara ett alternativ att överväga.

 • Hur lång tid tar det att få godkännande för ett lån?

  Tiden det tar att få godkännande för ett lån kan variera beroende på långivaren och den specifika låneansökan. Vissa långivare kan ge snabbt besked inom några timmar eller dagar, medan andra kan ta längre tid. Det är bäst att kontakta långivaren direkt för att få en uppfattning om deras godkännandeprocess och tidsramar.


Källangivelser

Coop (2023), Ordlista för Låna pengar.
https://www.coop.se/bank-och-betalkort/lana-pengar/mer-om-lan-och-krediter/ordlista-lana-pengar/

Danske Bank (2023), 63 vanliga begrepp inom bolån.
https://danskebank.se/privat/produkter/bolan/guider/ordlista-bolan

Swedbank (2023), Privatekonomisk ordlista.
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarld/swedbank-insikt/privatekonomi/privatekonomisk-ordlista.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.