Hur kan jag skydda mina investeringar under en lågkonjunktur?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 31 januari 2024.

Hur kan jag skydda mina investeringar under en lågkonjunktur

Lågkonjunkturer är en oundviklig del av den ekonomiska cykeln. Även om en lågkonjunktur kan vara en svår utmaning för investerare så finns det strategier för att minimera förluster och till och med dra nytta av marknadens nedgång. Här är några av de metoder som du kan tillämpa för att skydda dina investeringar under osäkra tider. Vi ska också ta upp hur du kan få professionell rådgivning för dina investeringar under en lågkonjunktur.

Diversifiering för att skydda din portfölj

Det första och mest fundamentala steget för att skydda din portfölj är diversifiering. Genom att sprida dina investeringar över olika tillgångsklasser och geografiska områden kan du minska risken för stora förluster.
Exempel:

 • Aktier: Blanda investeringar mellan olika sektorer och storlekar på företag.
 • Obligationer: Överväg både företags- och statsobligationer samt varierade löptider.
 • Internationell exponering: Diversifiera geografiskt för att inte vara beroende av en enskild marknads ekonomiska tillstånd.

Överväg defensiva tillgångar

Defensiva aktier, såsom hälsovård, allmännyttiga företag och konsumtionsvaror, har en tendens att prestera bättre under en lågkonjunktur eftersom efterfrågan på deras tjänster och produkter ofta förblir stabil (Avanza 2023).

”Cykliska bolag däremot brukar inte vara vinnare i lågkonjunktur då omsättningen oftast är direkt kopplad till konjunkturcyklen.” Källa: Avanza (2023).

Ha en kassareserv

En ekonomisk buffert – kassareserv – kan ge dig möjligheten att dra nytta av investeringsmöjligheter när marknaden är låg utan att behöva sälja befintliga tillgångar till ett lägre värde.

Undvik panikförsäljning

Det är lätt att reagera emotionellt när marknaden sjunker. Men historiskt sett har marknaderna alltid återhämtat sig. Genom att behålla en långsiktig investeringshorizont kan du undvika onödiga förluster genom att sälja i panik.

Överväg alternativa investeringar

Vissa investerare vänder sig till alternativa investeringar, såsom råvaror eller fastigheter, som kan bete sig annorlunda än traditionella aktie- och obligationsmarknader.

Handla med aktier

Hitta rätt aktiemäklare för dina investeringsbehov. Jämför nätmäklare och deras villkor och utbud här.

Se över och justera din tillgångsfördelning

Som en del av din regelbundna portföljöversyn ska du se till att din tillgångsfördelning fortfarande överensstämmer med dina finansiella mål och risktolerans. Över tid kan vissa tillgångar växa snabbare än andra vilket kan förändra din ursprungliga fördelning.

Sök professionell rådgivning när du behöver den

Om du är osäker på hur du ska navigera genom en lågkonjunktur kan det vara klokt att rådfråga en finansiell rådgivare. De kan erbjuda expertråd baserat på din unika situation och mål. Det finns flera tillförlitliga källor och yrkeskategorier att vända sig till.
Här är några av de vanligaste:

 • Finansiella rådgivare
  Dessa proffs kan erbjuda rådgivning om en mängd olika finansiella frågor, inklusive investeringar, pensionssparande, skatteplanering och mer. Det är viktigt att leta efter rådgivare med en relevant certifiering eller utbildning, och att vara medveten om deras ersättningsstruktur (om de tar betalt per timme, tar en procent av dina tillgångar, eller om de får provision på produkter de säljer).
 • Banker och kreditinstitut
  Många banker erbjuder finansiella rådgivningstjänster till sina kunder. Dessa kan vara särskilt användbara om du redan har ett befintligt bankförhållande.
 • Robot-rådgivare
  Fondrobotar eller robot-rådgivare är online-plattformar som erbjuder automatiserad, algoritm-baserad investeringsrådgivning. De är ofta billigare än traditionella rådgivare men erbjuder vanligtvis inte lika personlig rådgivning.
 • Revisorer
  Om du har specifika frågor kring skatteplanering eller andra ekonomiska frågor kan en erfaren revisor vara till hjälp.
 • Kurser och seminarier
  Det finns många kurser, både online och offline, som fokuserar på investeringar och personlig ekonomi. Dessa kan ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna fatta välavvägda beslut.
 • Böcker och publikationer
  Det finns en uppsjö av litteratur om investeringar och personlig ekonomi. Välkända författare som Warren Buffett, Benjamin Graham och Robert Kiyosaki har skrivit insiktsfulla böcker på ämnet. Du hittar deras böcker översatta till svenska i din närmaste bokhandel eller via Adlibris och Bokus på nätet.
 • Onlineforum och bloggar
  Det finns många online-resurser där individer delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Men var försiktig – inte all information på nätet är korrekt eller tillförlitlig. Det är viktigt att kritiskt granska informationen och konsultera andra källor vid behov.

Några saker du bör tänka på:

 • Innan du anlitar en rådgivare ska du undersöka deras bakgrund, certifieringar och recensioner.
 • Förstå alla avgifter och kostnader som är förknippade med tjänsterna.
 • Se till att alla råd du får är i linje med dina personliga och finansiella mål.

Det finns ingen enkel strategi som kan garantera fullständigt skydd mot förluster under en lågkonjunktur. Men noggrann planering och en disciplinerad investeringsstrategi kan maximera dina chanser att skydda dina investeringar.

Genom att vara proaktiv, hålla dig informerad och hålla dig till en väl genomtänkt plan och kanske ta stöd från en professionell rådgivare, så kan du navigera genom ekonomiska nedgångar med större trygghet.

Relaterad information till denna artikel:
Hur kan jag investera mina pengar på ett säkert sätt
Hur kan jag spara pengar på bästa sätt
Vanliga begrepp inom sparande
Amortera eller spara
Hur mycket ska man ha sparat i en buffert


Källangivelser

Avanza (2023), Så har aktiemarknaden presterat i lågkonjunktur.
https://blogg.avanza.se/private-banking/sa-har-aktiemarknaden-presterat-i-lagkonjunktur/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.