Amortera eller spara?

 | Lästid: 5 minuter | Uppdaterad: 6 mars 2024.

Amortera eller spara

Är det bäst att amortera eller att spara? Att amortera är i dagsläget det bästa valet om du har höga bolån då det är en säkrare form av sparande jämfört med att exempelvis investera på börsen. Dock påverkar några faktorer vilket val som är bäst för just din situation. Hur stor belåningsgrad finns, hur ser skuldkvoten ut och hur utvecklar sig bostadsräntan i förhållande till aktiemarknaden? Dessa tre frågor ger dig svar på om det är bäst för dig att amortera på ditt bostadslån eller om det är bättre att spara.

Oavsett om du väljer att amortera på ditt bolån eller om du istället väljer att spara pengar så har du kommit en bra bit på väg bara genom att ställa dig frågan om vad som är bäst. De pengar du sparar – eller amorterar – kommer att vara dig till nytta i framtiden. 

Varje amortering gör att din skuld minskar – och varje gång du sätter in pengar i ett sparande så gör du din ekonomi och ekonomiska situation bättre och mer stabil. I den här texten ska vi titta närmare på amortering och sparande och göra ditt val lite enklare. 

Amortering – fördelar och nackdelar 

Först och främst, vad betyder amortering? Amortering innebär en återbetalning av ett lån. Har du ett bostadslån så kan du amortera på ditt lån antingen månads- eller kvartalsvis och i och med detta betala en given summa till banken. 

Det finns två olika alternativ vid amortering – en rak amortering eller ett annuitetslån. Rak amortering är vanligast och det innebär att du betalar samma summa hela tiden under hela löptiden för lånet. 

Annuitetslån används ofta vid konsumentkrediter då exempelvis en vara köps och ska betalas av. Det innebär att låntagaren betalar en klumpsumma av amortering och ränta månadsvis och där summan inte sjunker under återbetalningstiden. Skulden och räntekostnaden sjunker – och amorteringen ökar: det gör att skulden minskar snabbt i slutet av avbetalningstiden. 

Fördelar med amortering är framförallt dessa: 

  • Minskad skuld: För varje amortering du gör så kommer din skuld att minska och du tar ett steg närmare att bli skuldfri. 
  • Sparade räntekostnader på sikt. Boräntan påverkas av din belåningsgrad och din skuldkvot. Genom att amortera så minskar du löpande dina räntekostnader. Att amortera är ett säkert och tryggt sätt att säkerställa lägre kostnader i framtiden – exempelvis som pensionär. 

Nackdelar med amortering: 

  • Du kan gå miste om möjligheter till bättre investeringar. Genom att amortera så har du alla pengar bundna i bostaden – och genom det kan du också missa möjligheter att göra bra investeringar. 

Fördelar och nackdelar med att spara 

Att spara pengar är något som rekommenderas alla. Att ha ett sparande innebär att man står bättre rustad för framtiden och exempelvis kan ta oförutsedda utgifter och kostnader på ett bättre sätt. Sparande kan vara både kortsiktigt och mer långsiktigt och det kan ske i olika former. Jämför man ett sparande mot en amortering så finns det primärt två stycken fördelar: 

  • Större flexibilitet i användning av pengarna. Genom ett sparande binder du inte upp dina pengar i bostaden. Det är enkelt att sälja både fonder och aktier och genom detta frigöra pengar – för andra investeringar, eller för oförutsedda utgifter.
  • Möjlighet att investera pengarna för bättre avkastning. Rent historiskt så har börsens avkastning varit högre än boräntorna. Under de senaste 30 åren så har aktiemarknaden i Sverige gett en årlig avkastning på, i genomsnitt, drygt 10% (Nasdaq 2024). Dock bör det nämnas att historisk avkastning aldrig är någon garanti för en framtida sådan. 

Nackdelar med att spara: 

  • Lägre avkastning jämfört med amortering: Har du ett sparande i exempelvis ett vanligt sparkonto så ger detta ganska blygsam avkastning. Det kan vara en god idé att tala med din bank om vilka alternativ som finns och exempelvis dela upp sparandet i olika fonder med varierande risk.

När är det bäst att amortera eller spara?

Vilket alternativ av sparande eller amortering som är bäst är ytterst individuellt. Amortering passar bäst för personer som vill ha ett tryggt sparande och som har ett uttalat mål i att bli skuldfri längre fram i livet. 

För personer med en hög belåningsgrad – över 50 % av skulden – så är amortering, och gärna en hög sådan, ett bättre alternativ än att spara. Detta då man är mer känslig för rörelser i marknaden. Om bostadsmarknaden faller – och värdet på bostaden sjunker – så har en person med hög belåningsgrad en högre risk än vad en person med låg belåningsgrad har. I ett sådant läge är framtida räntehöjningar också en reell risk. 

En person med låg belåningsgrad – under 50% – är utsatt för en mindre risk. För denna personen så kan ett sparande på börsen vara ett bättre alternativ än vad amortering är. Amorteringen gör då inte en så stor skillnad på hur hög boendekostnaden blir. 

Den ekonomiska situationen spelar alltså en stor roll i huruvida ett sparande eller amortering är det bästa alternativet. Men likaså har även de personliga målen en stor del i sammanhanget. Vissa personer föredrar tryggheten som ligger i att amortera: man vet hur mycket man ska betala varje månad och man har hela tiden ett mål i att få en mindre skuld. Vissa ser även fördelen i att pengarna blir låsta i bostaden och inte kan användas för exempelvis konsumtion. För andra så blir ett sparande en bättre lösning då man litar på att börsen även fortsatt ger god avkastning. 

De huvudsakliga faktorerna att ta hänsyn till i samband med valet är: 

  • Hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde? Sedan 2016 finns det ett amorteringskrav i Sverige. Din belåningsgrad är hur mycket pengar du lånat i förhållande till värdet på bostaden. Lånar du över 50% av bostadens värde så måste du också amortera varje månad (Finansinspektionen 2024). Lånar du mindre så kan du själv bestämma om – och över hur mycket – du vill amortera. 
  • Hur stort är lånet i förhållande till inkomsten? En skuldkvot räknas på hur pass stort ditt lån är i förhållande till din årsinkomst. Har du lånat mer än 4.5 gånger din årsinkomst före skatt så har du en skuldkvot på 4.5 – vilket innebär att du, i enlighet med amorteringskravet, måste amortera 1 % extra på lånet varje år (Finansinspektionen 2024). 
  • Hur utvecklas bostadsräntan i förhållande till aktiemarknaden? En tumregel i valet mellan amortering eller sparande är hur man tror att bostadsräntan kommer att se ut i jämförelse med aktiemarknaden. Tror du på fortsatt uppgång och god avkastning på börsen? I så fall kan ett sparande vara ditt bästa alternativ. 

Sammanfattning – vad passar bäst för dig? 

Både amortering och sparande har sina tydliga för- och nackdelar. Amortering är det trygga alternativet som hela tiden för dig närmare ett liv som skuldfri. Det gör att du minskar din skuldkvot och det sänker dina räntekostnader. Nackdelen är att du genom denna trygghet också kan missa de möjligheter som ett mer aktivt sparande kan föra med sig sett till den historiska avkastningen som börsen gett. Ett sparande ger även fördelen i att du snabbt kan frigöra pengar vid behov. 

Beslutet är långt ifrån enkelt och du måste dels utgå från din egna ekonomi och dels även utifrån din personlighet samt vilka mål du har. Ett tips är att faktiskt sätta dig ned med en sakkunnig och diskutera. Att boka in ett möte med din bankman kan ge dig möjligheten till ett mer välgrundat val för just dig. 

Oavsett om du väljer att spara eller amortera på ditt lån så handlar det om någonting positivt. Ett sparande är något som ger dig trygghet – och likaså gäller för amortering, som även det i grund och botten är ett slags sparande. Tar man ett lån så ska det också betalas tillbaka. Ett råd är att du hela tiden ser över din ekonomi och ekonomiska situation. Vad lägger du pengar på, vad går det att dra in på – och hur mycket kan du spara eller amortera? Förändras din ekonomiska situation till det bättre så låt det synas primärt på hur mycket du ökar ditt sparande eller på hur mycket du amorterar.

Relaterad information till denna artikel:
Hur kan jag investera mina pengar på ett säkert sätt
Hur kan jag spara pengar på bästa sätt
Vanliga begrepp inom sparande
Amortera eller spara
Hur mycket ska man ha sparat i en buffert

Källangivelser

Finansinspektionen (2024). Bankernas hantering av undantag från amorteringskraven.
https://www.fi.se/contentassets/3e85a9b7c2944a818ca4b829a37e3e31/regeringsrapport-undantag-amorteringskrav.pdf

Nasdaq (2024). Historiska kurser.
https://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser?Instrument=SE0000337842

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.