Hur kan jag förbereda mig ekonomiskt för en lågkonjunktur?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 15 januari 2024.

Lågkonjunktur

Lågkonjunkturer är en oundviklig del av den ekonomiska cykeln, och även om de inte kan förutses med exakt precision, finns det sätt att förbereda sig för att minimera deras inverkan på din ekonomi. Här ger vi några råd om hur du kan skydda och förstärka din ekonomiska ställning inför svårare tider.

Vad är definitionen av en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur definieras ofta som en signifikant nedgång i den ekonomiska aktiviteten som varar en längre period (Konjunkturinstitutet 2023). I mer tekniska termer är en allmänt accepterad definition av en lågkonjunktur när bruttonationalprodukten (BNP) minskar i två på varandra följande kvartal.

Det är dock viktigt att notera att en minskning av BNP i två på varandra följande kvartal är en tumregel snarare än en strikt definition. Andra indikatorer såsom sysselsättning, inkomst, industriell produktion och grossist- och detaljhandelsförsäljning, beaktas också när man bedömer när en lågkonjunktur börjar och slutar.

Nationalekonomer och beslutsfattare använder ofta dessa och andra mått för att identifiera och bekräfta en lågkonjunktur, och det är inte alltid en exakt vetenskap. I USA tex, är det National Bureau of Economic Research (NBER) som baserat på en rad olika faktorer officiellt bestämmer när en lågkonjunktur börjar och slutar.

I Sverige tar vi källor som Konjunkturinstitutet på stort allvar när det handlar om att ge prognos för kommande lågkonjunktur.

Spara alltid pengar för svårare tider

Att vara beredd på svårare ekonomiska tider är ett smart drag. När din ekonomi är stark så kan du ofta spara mer. Se till att du har kapital för åtminstone sex månaders utgifter på ett sparkonto.

Minska dina skulder så gott det går

Höga skulder kan bli en börda under en lågkonjunktur, särskilt om din inkomst minskar. Fokusera på att betala av högränteskulder först, som kreditkortsskulder och snabblån, och överväg att samla lån om möjligt.

Kanske kan du sälja en bil som har ett dyrt lån och antingen klara dig utan bil eller skaffa en billigare modell. Genom att skala ner så kan du spara stora pengar som du annars hade lagt på avbetalningar och räntor.

Diversifiera dina investeringar

En välbalanserad investeringsportfölj kan hjälpa dig att hantera marknadsnedgångar bättre. Sprid dina investeringar över olika tillgångsklasser, som aktier, obligationer och fastigheter, baserat på din risktolerans och investeringshorisont.

För dig som tycker att det är svårt att fatta den här typen av beslut kan det vara värt att prata med en investeringsrådgivare.

Spendera mindre än vad du har råd med

Att ha kontroll över dina utgifter ger dig större ekonomiskt manöverutrymme under osäkra tider. Upprätta en budget, undvik onödiga utgifter, och leta efter sätt att minska kostnader.

Uppdatera ditt CV och nätverk

Arbetslösheten kan öka under en lågkonjunktur så det är klokt att vara förberedd på att kunna söka nytt jobb. Se till att ditt CV är uppdaterat, förbättra dina kompetenser och underhåll ditt professionella nätverk.

Undvik stora finansiella förpliktelser om osäkerhet råder

Om det finns tecken på en kommande lågkonjunktur kan du överväga att skjuta upp stora inköp eller investeringar. Det kan vara klokt att avvakta med att köpa ett nytt hem, starta företag eller göra andra stora finansiella åtaganden.

Håll dig informerad

Ju mer du vet om den nuvarande ekonomiska situationen och prognoserna, desto bättre kan du förbereda dig. Följ nyheter, läs ekonomiska rapporter och överväg att konsultera en finansiell rådgivare.

Överväg att öka ditt sparande

Om du har möjlighet bör du överväga att öka ditt sparande inför en potentiell lågkonjunktur. Detta ger dig ytterligare marginaler till din privatekonomi. Öka ditt månatliga sparande, eller sätt undan enstaka bonusar eller gåvor som du får inför en förutspådd lågkonjunktur.

Inta en god position för dig rent ekonomiskt

Att förbereda sig ekonomiskt för en lågkonjunktur handlar inte bara om att skydda sina finanser, utan också om att positionera sig för att kunna dra nytta av de möjligheter som kan uppstå när ekonomin vänder uppåt igen. Genom att vara proaktiv och väl förberedd kan du navigera genom ekonomiska utmaningar med större säkerhet och förtroende.

Relaterad information till denna artikel:
Rörlig ränta bolån – Vad ska jag tänka på i rådande lågkonjunktur
Vanligaste branscherna som påverkas under en lågkonjunktur
Vanligaste strategierna för att hantera skulder under en lågkonjunktur
Hur kan jag skydda mina investeringar under en lågkonjunktur

Källangivelser

Konjunkturinstitutet (2023), Konjunkturterminologi.
https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/konjunkturterminologi.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Mia Ingelström
Utbildad civilekonom. Personlig tränare i ekonomi, föreläsare och författare.