Därför bör du undvika att ta konsumtionslån 

 | Lästid: 4 minuter | Uppdaterad: 12 mars 2024.

Konsumtionslån

Undvik att ta konsumtionslån om möjligt. Konsumtionslån är oftast dyra och kan leda till höga skulder om de inte betalas tillbaka i tid. Om du måste ta ett konsumtionslån, se till att jämföra olika låneerbjudanden och välja det som har den lägsta räntan och de mest fördelaktiga villkoren. Kom också ihåg att bara låna vad du verkligen behöver och ha en plan för att betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt.

Det finns skillnader mellan olika sorters lån och vissa är bättre än andra. När man tar ett lån för att köpa en bostad eller bil brukar lånet ha en lägre ränta då bostaden eller bilen fungerar som säkerhet. Detta minskar bankens risk och ger dig som låntagare bättre villkor och lägre månadskostnader.

Å andra sidan finns det lån som erbjuder sämre villkor. Ett exempel på det är konsumtionslån, som också kallas blancolån. Att undvika konsumtionslån är att föredra men i dagens konsumtionssamhälle är det inte alltid möjligt.

Konsumtionslån är lån som ges till konsumenter för att köpa varor och tjänster. Det kan exempelvis vara lån för att köpa en TV eller betala för en resa. Dessa lån kan ha höga räntor och andra avgifter som gör att de blir dyra att betala tillbaka.

Skuldberget växer sig snabbare än sparandet 

Å ena sidan är det en indikation på att den allmänna välståndsnivån i Sverige har varit hög under en längre tid. Reallönerna har stigit och med detta har även svenskarnas köpkraft ökat. Detta förklarar varför konsumtionen har ökat under det senaste årtiondet. Tyvärr har även konsumtionslån bidragit till denna trend.

Ett exempel: i december 2021 låg den totala summan för konsumtionslån på 273 miljarder kronor (SCB 2022) bland svenska hushåll – och sedan dess har denna summa ökat nästan varje år.

En rapport sammanställd av Inkassobolagens Branschorganisation visar att antalet personer med skulder till inkassobolag ökade med nästan 50 % mellan 2014 och 2020 (Svensk inkasso 2021). Majoriteten av dessa personer är under 25 år. En förklaring till detta anses vara att just denna grupp människor exponeras för reklam via sociala medier, där de uppmanas att köpa olika saker – kläder, skor, TV-apparater, möbler, inredning och så vidare – och där det samtidigt finns konsumtionslån tillgängliga som kan lösas på ett enkelt och smidigt sätt.

Många förstår inte att just dessa lån i slutändan blir mycket dyra på grund av höga räntor. Om det handlar om flera lån så kan räntekostnaderna bli enorma.

Skyhög ränta och korta löptider 

Då vi nu befinner oss i en lågkonjunktur så kan läget bli akut för många. Konsumtionslån – med sina höga räntor och korta löptider – kan bli en riktig skuldfälla för privatekonomin. 

En person med många konsumtionslån kan hamna i en negativ spiral där man löser nya lån för att betala av uppskjutna fakturor. Snöbollen växer hela tiden och till slut blir den nästan omöjlig att knuffa framåt – det kan sluta med att räntekostnaderna till slut överstiger det totala lånebeloppet. 

Om du missar betalningar på dina konsumtionslån kan det påverka din kreditvärdighet negativt. Detta kan göra det svårare för dig att få lån i framtiden, eller att få godkänt för hyra av bostad eller teckna mobilabonnemang.

Här är några anledningar till varför du bör undvika att ta konsumtionslån:

  • Höga räntor: Konsumtionslån har vanligtvis högre räntor än andra typer av lån, vilket innebär att du kommer att betala mer pengar tillbaka på lånet i slutändan.
  • Ökad skuldbelastning: Att ta konsumtionslån kan öka din skuldbelastning och göra det svårare för dig att spara pengar och planera för framtiden.
  • Risk för impulsköp: Konsumtionslån kan locka dig till att göra impulsköp och köpa saker du egentligen inte behöver eller har råd med.
  • Kort återbetalningstid: Konsumtionslån har vanligtvis korta återbetalningstider, vilket innebär att du måste betala tillbaka lånet snabbt. Detta kan påverka din ekonomiska situation negativt om du inte har råd att betala tillbaka lånet i tid.

Spara till konsumtion – undvik att låna

Att spara är det enkla och tråkiga tipset som kan ges. Behöver du en ny soffa, en ny TV eller en dator, men saknar ekonomiska medel att köpa föremålet i fråga så bör du vänta med köpet till dess att du har pengarna som behövs. 

Genom att spara pengar till det du vill köpa kan du undvika att behöva ta lån i framtiden samt att du slipper betala räntor och avgifter. Ett tips kan vara att sätta upp ett sparande varje månad, så att du gradvis bygger upp en buffert för oväntade utgifter eller för att kunna köpa något som du verkligen vill ha. Genom att spara till det du önskar köpa, får du även en större tillfredsställelse när väl köpet sker. Du har även sett till att göra en god ekonomisk handling genom att undvika att ta ett dyrt lån.

Tumregeln då det kommer till lån, är att det man lånar till ska ha ett motsvarande värde – något som gör att man kan sälja av det och lösa lånet om det skulle behövas. En bil är ett exempel på detta. En soffa, TV eller en resa uppfyller dock inte detta krav. 

Baka ihop smålån till ett större lån 

Om du har tagit flera konsumtionslån och känner att det nu har blivit ett mer akut läge där du inte längre kan betala kostnaderna så är ett råd att försöka samla ihop alla dessa mindre lån till ett större motsvarande lån.

Det mest kostsamma är just dessa mindre lån som till slut bildar ett jättelikt skuldberg. Genom att samla ihop dem och snabbt försöka betala av dem genom amortering – exempelvis genom bostadslånet – kan du få bättre villkor. Om denna möjlighet inte finns så är rådet att börja betala av lån med högsta ränta först – och därefter amortera på lånen i en storleksordning som följer samma princip. Det finns även Budget- och Skuldrådgivare hos kommunen dit man kan vända sig om man behöver professionell vägledning och hjälp för att ta sig ur den skuldfälla som konsumtionslån kan innebära.

Relaterad information till denna artikel:
Konsumentkredit
Hushållens konsumtionslån växer för varje år
Vad är ett konsumtionslån
Svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar

Källangivelser

SCB (2022). Hushåll väljer andra aktörer när de lånar till konsumtion.
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/hushall-valjer-andra-aktorer-nar-de-lanar-till-konsumtion/

Svensk inkasso (2021). Rapport svensk inkasso 2021.
https://svenskinkasso.se/content/uploads/2021/04/rapport-svensk-inkasso-2021.pdf

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.