Risker med att ta ett lån

 | Lästid: 4 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Risker med lån

Det finns uppenbara risker med att ta ett lån och det gäller oavsett om det handlar om att låna pengar för att köpa en bostad, lösa ett lån för att köpa en bil eller exempelvis ta ett lån för att köpa nya möbler.

Risken ligger givetvis i att man inte har råd att betala sina avbetalningar och att man genom detta också ser att även de mindre lånen kan bli väldigt dyra – som en direkt följd av exempelvis förseningsavgifter i kombination med räntan.

Att låna pengar sker alltid med en risk och för att minimera denna så bör man aldrig ta ett överilat beslut. Rådet är att man alltid räknar på kostnaderna och att man skapar en ärlig kalkyl där man räknar på samtliga kostnader och ställer dessa mot de inkomster man har. Kort sagt: skapa en budget och se om det verkligen finns utrymme för att låna pengar.

Snabblån kan bli väldigt dyra i längden

Det är ingen mänsklig rättighet att ta ett lån och det måste man vara medveten om. I vissa fall – och i synnerhet då det kommer till snabblån – så kan räntekostnaderna vara extrema och det gör att många kan hamna i en rävsax. Man ser inte hur stort lånet egentligen är – man ser bara till den summa man valt att låna.

Och, det finns hjälp att få i detta också. Idag finns utmärkta – gratis – budgetverktyg på internet att använda. Ett annat tips handlar även om att ta vägledning av den bank man har. Om banken nekar dig ett lån så handlar det om en indikation på att din ekonomi kanske inte är optimerad för att klara av lånet i fråga.

Vi säger inte att du inte ska jämföra olika lån och olika villkor i och med detta. Poängen är att en större bank brukar vara lite mer restriktiva med att ge lån och att de sällan gör det om de misstänker att de inte får tillbaka sina pengar. Det är något som kan ge dig en tydlig fingervisning.

Vad händer när man inte klarar avbetalningarna?

I Sverige har vi en lagstadgad process som följs i samband med att man lånar pengar och inte kan betala tillbaka dessa. En indrivningsprocess som sker i olika steg. Grundtanken är att man som Gäldenär – låntagare – i den mån det är möjligt alltid ska ges en ärlig och rättvis chans att betala tillbaka pengarna till Borgenären – långivaren. Den senare å sin sida har också en del verktyg att använda sig av för att påskynda betalningen.

Man kan säga att det handlar om tre steg. Klarar du inte av dina avbetalningar på lånen du löst så är följande tre steg de som åtföljs inom ramarna för en indrivningsprocess i Sverige:

  • Påminnelser och Inkassokrav:
    Betalar du inte räntor och amorteringar i enlighet med ditt låneavtal så kommer du att få en påminnelse. Denna skickas ut med en påminnelseavgift och, inte sällan, även med en dröjsmålsränta och med en tidsfrist angiven. Om du inte betalar av skulden inom denna angivna tidsfrist så kommer Borgenären att skicka ärendet vidare till inkasso. Det finns långivare som själva skickar inkassokrav, men det vanliga idag är att man använder sig av tredje part – vilket innebär att man anlitar ett externt företag inom inkasso som tar över skulden. Det innebär inte att du direkt hamnar hos Kronofogden, men däremot så kan det per omgående synas på din egen kreditvärdighet.
  • Fastställelse hos Kronofogden:
    Om du inte – trots inkassokrav – betalar din skuld så hamnar ärendet hos Kronofogden. Den första uppgiften denna myndighet har är att upplysa dig om skuldens storlek och art. Om det går så långt som till att Kronofogden tar över ärendet så måste du också direkt börja göra ditt absolut yttersta för att reglera skulden. Om inte så riskerar du en betalningsanmärkning i första hand – men även det tredje steget i indrivningsprocessen i form av en utmätning.
  • Utmätning:
    Om betalning inte sker trots en uppmaning från Kronofogden så fattar myndigheten ett beslut – ett utslag – och detta kan liknas vid en dom i en domstol. Med detta utslag i ryggen kan Kronofogden besluta om utmätning av lön eller utmätning av egendom. Handlar det om en löneutmätning så kontaktar Kronofogden din arbetsgivare som uppmanas avsätta en del av din lön – beräknat på ett schablonbelopp för levnadskostnader utifrån din livssituation – till myndigheten i fråga. Om det skulle handla om ett utslag från Kronofogden där en utmätning av egendom sker så innebär detta att Kronofogden ser över värdet på den egendom du har – bil, tv, smycken, besparingar, inredning – och där värdet i fråga sedan räknas av mot din skuld. Egendomen å sin sida säljs på en exekutiv auktion i Kronofogdens regi.

Skuldsanering är en tuff situation

Det kan även finnas svårigheter i att klara av att betala en skuld trots de åtgärder vi ovan beskrev. En låntagare kan, även efter en utmätning, ha problem med att betala av sitt lån. Detta kan leda till en skuldsanering. Kronofogden förhandlar här med borgenären om att dels skriva ned skulden och dels också upprätta en avbetalningsplan för den skuldsatte – som ska leva på existensminimum under tiden som avbetalningen sker.

Idag ligger existensminimum på 4 800 kronor och det ger ett ganska bra perspektiv kring varför man ska undvika att hamna i den situationen. Många tänker sig att en skuldsanering är positivt. Det är det – givet att man blir skuldfri i slutändan – men det handlar också om en kamp för att klara av vardagen.

Att låna pengar är att exponera sig för en risk. Man bör därför alltid vara försiktig och verkligen räkna på att man har råd att betala tillbaka skulden – och att även ta höjd för oförutsedda kostnader. En tumregel är att alltid undvika att låna pengar för ren konsumtion. Du vill ha en ny TV men saknar pengar? Spara, snarare än att låna!

Relaterad information till denna artikel:
Svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar
Nationellt skuldregister
Lavinmetoden och snöbollsmetoden
Hur kan jag minska mina skulder
Vanligaste strategierna för att hantera skulder under en lågkonjunktur
Blekingebor har skulder hos Kronofogden på över en miljard
Små krediter kan vara en väg in i allvarlig skuldsättning
Bli skuldfri – 8 tips för att bli av med dina skulder
Smslån bakom många skulder hos Kronofogden

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.