Vad händer om jag har en skuld hos Kronofogden?

Vad händer om jag har en skuld hos Kronofogden

Kronofogden är en myndighet som arbetar för att kräva in skulder som är förfallna till betalning. Om du har en skuld som du inte kan betala kan du få ett brev med ett krav från Kronofogden (betalningsföreläggande). Men vad händer egentligen om man har en skuld hos Kronofogden?

Vad gör kronofogden

Kronofogden har till uppgift att verka för att skulder ska betalas och att skuldägare ska få sina fordringar återbetalda. Myndigheten har befogenhet att använda en rad olika metoder för att kräva in skulder och kan t om. ta till utmätningsförfarande för att få betalt.

Om du har en skuld hos Kronofogden är det viktigt att du tar kontakt med myndigheten så snart som möjligt. Myndigheten kan inte hjälpa dig med en avbetalningsplan utan detta får du i så fall komma överens om med den som du är skyldig pengarna.

Utmätning av tillgångar

Om Kronofogden gör en utmätning av dina tillgångar kan de få tillgång till din bil, kontanta tillgångar och andra tillgångar som du äger. De kan också kräva att du betalar din skuld genom att ta ut en del av dina inkomster. Om du är anställd så kan dom göra en löneutmätning som innebär att de kan de kräva att din arbetsgivare betalar en del av din lön till Kronofogden. Kronofogden utmäter inte sådant som du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle (beneficieegendom). Oftast brukar detta gälla kläder, möbler eller utrustning för personer med funktionsnedsättning.

Om du har betalat din skuld och skulden är förfallen kan du begära att få skulden raderad. Du kan också begära att få skulden raderad om du har gjort en uppgörelse med borgenären eller om skulden är för gammal (preskriberad skuld). Skulder preskriberas normalt efter tio år.

Om du anser att ett beslut som görs av Kronofogden är felaktigt kan du skicka in en begäran om överprövning. Du kan också anlita en advokat som kan hjälpa dig att överklaga beslutet.

Skuldsanering, råd och stöd

Det går att få hjälp med ansökan om skuldsanering om man har en skuld hos Kronofogden. Din kommuns Budget och skuldrådgivare kan hjälpa till med ansökan och även hjälpa dig att få bättre kontroll över din ekonomi med hjälp av att sätta upp en budget. Din ansökan om skuldsanering skickas till Kronofogden. Kronofogden har även ett test där du kan se om du har möjlighet att få skuldsanering. Du hittar testet här.

Slutsats

En skuld hos Kronofogden är alltid ett allvarligt ärende som måste tas på stort allvar. Kronofogden har stora befogenheter att kräva in skulden och kan ta till utmätningsförfarande för att få betalt. Om du har en skuld hos Kronofogden är det viktigt att du tar kontakt med myndigheten så snart som möjligt för att få hjälp. Din kommuns budget och skuldrådgivare erbjuder skuldrådgivning och hjälp med ansökan om skuldsanering, dom kan även kan hjälpa dig att få bättre kontroll över din ekonomi.

Det enklaste sättet att undvika att få en skuld hos Kronofogden är att alltid betala dina räkningar i tid. Om du inte kan betala en skuld fullt ut kan du alltid kontakta företaget eller den person som du är skyldig pengarna för att se om det går att göra en uppgörelse.
Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.