Vad är listränta och snittränta?

 | Lästid: 5 minuter | Uppdaterad: 18 april 2024.

Vad är listränta och snittränta?

I samband med att man ska jämföra olika bolån så finns flera faktorer att ta i beaktning. Listränta och snittränta är två exempel på detta. Listränta är den utgångsränta som en långivare har – medan snittränta är ett genomsnitt av de räntor som låntagare de facto fått under en viss månad.

De utannonserade listräntor som finns hos de olika långivarna samt de snitträntor som finns för olika bindningstider är viktiga att ha koll på.

Genom att hålla koll på både listränta och snittränta kan du som blivande låntagare hitta bästa möjliga ränta hos en långivare – och samtidigt också förstå hur stor den faktiska kostnaden för ditt lån kommer att bli.

Listränta – definition och funktion

Vad är då listränta? Listränta är den ränta som en långivare visar upp utåt – exempelvis i annonser och på den egna hemsidan (Handelsbanken 2024). Det är även den högsta räntan du som låntagare kan få hos banken.

Ansöker du om ett bolån hos en bank så kan du aldrig få en högre ränta än listräntan banken i fråga marknadsför. Har du en rörlig ränta hos din bank så kommer det att vara viktigt att hålla koll på listräntan. Höjer banken sin listränta så innebär det att din bolåneränta höjs med lika många punkter. Har du däremot en fast ränta så påverkas du inte av att banken höjer sin listränta.

Faktorer som påverkar listräntan

Listränta används för olika typer av lån, men primärt så handlar det om bolån då det kommer till privatpersoner – och företagslån för företag.

Listräntan kan se olika ut mellan olika långivare och det finns flera faktorer som kan påverka hur den ser ut. Den allmänna marknadsräntan har stor betydelse för hur listräntan ser ut. Hur ekonomiska faktorer som inflation, räntepolitik och exempelvis globala marknadsförhållanden påverkar. Likaså är konkurrens en faktor som spelar roll – hur ser listräntan ut hos andra banker?

En tredje faktor som har betydelse för hur listräntan ser ut är externa räntor som exempelvis hur Riksbankens styrränta ser ut.

Vilka fördelar och nackdelar finns med listränta?

Fördelarna med listränta är primärt att du som låntagare erbjuds en transparens av långivaren. Du kan på ett enkelt sätt jämföra kostnaden för ditt bolån hos flera olika banker då dessa hela tiden utannonserar sin listränta via exempelvis deras webbsida. Men till viss del också använda listräntan som en tydlig referenspunkt för att förstå hur räntesatserna beräknas och hur de påverkas av förändringar i listräntan.

En annan fördel med listränta är att du som låntagare har en ränta att förhandla mot. Du vet vilken den högsta räntan är och kan med denna utgångspunkt också förhandla om villkoren för ditt lån.

Nackdelen med listränta är att den säger ganska lite om den generella räntenivån hos en långivare då den enbart visar den högsta räntan. Det är där snitträntan blir viktig.

Snittränta – definition och funktion

Att ha koll på snitträntorna i samband med att man ska ansöka om ett lån eller omförhandla ett befintligt lån, är till stor fördel för dig som låntagare. Snitträntan är viktig då den ger dig en bättre bild av den faktiska kostnaden för det lån du ska ta – och samtidigt så kommer snitträntan också att vara ett verktyg för dig att använda för att hitta den bästa långivaren.

Tidigare så var det vanligt att banker endast presenterade sina listräntor – vilket enbart gav en bild av den högsta räntan (Finansinspektionen 2015-02-16). En snittränta å sin sida öppnar upp för ett bättre förhandlingsläge för kunden. Snitträntan blir viktig sett till att man genom att jämföra hur den ser ut hos olika långivare också ser hur mycket andra låntagare generellt betalar för sina lån. Det ger en tydlig indikation för vilka banker som erbjuder de bästa villkoren.

Hur skiljer sig snittränta från listränta?

Skillnaden mellan snittränta och listränta är att den senare alltid visar den högsta räntan. Detta medan snitträntan visar upp en genomsnittlig kostnad för hur mycket låntagare till banken de facto betalar (Handelsbanken 2023). Viktigt är emellertid att man också ska vara medveten om att lån är individuella och avgörs av olika faktorer. Hur ser din kreditvärdighet ut, hur är din inkomst och hur ser exempelvis din ekonomi ut i övrigt? Du kan erbjudas bättre villkor än snitträntan – men även sämre.

Vilka typer av lån använder snittränta?

Snittränta används för olika typer av lån och exempelvis kan du som kund jämföra snitträntan för allt från billån, bolån och exempelvis privatlån. Vanligast är att snitträntan används för ett bolån då den typen av lån är ett större lån med längre löptid – det gör att räntesatsen blir extra viktig och att snitträntan i och med detta också blir viktig att hålla koll på.

Exempel på när snitträntan kan vara bättre än listräntan

Som konsument har du alltid ett förhandlingsläge i samband med att du ska teckna ett lån – eller försöka byta villkoren på ditt befintliga. Om du inte förhandlar om villkoren på ditt lån så kommer du att erbjudas bankens listränta – vilket alltså innebär att du också betalar den högsta räntan som banken i fråga erbjuder.

Genom att förhandla så kan du spara åtskilliga tusenlappar och förhandlingen i fråga sker alltid mot snitträntan då den är lägre än listräntan. Den är också – vilket är viktigt att tillägga – lägre som en följd av att kunderna lyckats förhandla.

Vi visar hur detta kan se ut genom ett exempel:

Du vill låna 2 500 000 kronor för att köpa en bostad. Listräntan ligger på 2.0% och snitträntan hos banken är 1.5 %.

Förhandlar du inte så erbjuds du listräntan – vilket konkret innebär att du får betala 50 000 kronor i räntekostnader under första året.

Förhandlar du däremot och erbjuds en ränta helt i linje med bankens snittränta så blir dina räntekostnader 37 500 kronor.

Det ger dig således 12 500 kronor i lägre kostnader – och det visar varför du också ska ha koll på både listränta och snittränta.

Snittränta och listränta – ha koll på båda

Listräntan är viktig att ha koll på då den ger dig tydliga svar på den högsta räntan en bank erbjuder sina långivare. Listan uppdateras löpande och påverkas av olika faktorer såsom exempelvis inflation, marknadsläge och räntepolitik. Snitträntan å sin sida ger dig en bra bild över hur mycket bankens kunder de facto betalar för sina lån. Snitträntan är viktig att hålla koll på då den ger dig ett bättre förhandlingsläge.

En viktig detalj att vara medveten om är att när banker presenterar listränta respektive snittränta så gör man detta för olika bindningstider. Hur bindningstiden ser ut påverkar i sin tur hur räntan blir. Olika bindningstider har olika räntor.

Rent historiskt så har man nästan alltid tjänat på att ha ett rörligt lån, men väljer man det så är man också exponerad och oskyddad mot plötsliga räntehöjningar. Väljer du att binda ditt lån så kommer du att erbjudas sämre villkor och en högre ränta – men du får också tryggheten i att dina kostnader blir konsekventa och att de inte påverkas av räntehöjningar.

Relaterad information till denna artikel:
Rörlig ränta bolån
Rörlig eller bunden ränta
Hur påverkar styrräntan bolån
Allt du behöver veta om hypotekslån
Omförhandla bolån så prutar du på din bolåneränta
Så fungerar amorteringskravet
Så fungerar ränteavdrag för bolån
Så flyttar du ditt bolån

Vanliga frågor listränta och snittränta

  • Vad är listränta?

    Den ränta som banker och kreditinstitut presenterar i sin marknadsföring, exempelvis på sin webbplats, kallas listränta.

  • Vad är snittränta?

    Snittränta är den genomsnittliga ränta som bankens kunder fått på sina beviljade bolån under en viss period samt för en specifik bindningstid.

  • Kan man få en lägre ränta än listräntan?

    Överlag kommer flertalet bankkunder kunna få en bättre ränta på sitt bolån än listräntan då det finns ett flertal parametrar som kan ge dig som kund en lägre ränta. Exempel på sådana parametrar är att du har en låg belåningsgrad och använder flera av bankens tjänster.


Källangivelser

Finansinspektionen (2015-02-16), Nya regler om information om räntan på bostadskrediter.
https://www.fi.se/contentassets/56c6ee74bd65465fa3a5bd141fff0f17/beslutspm-fffs-2015-1.pdf

Handelsbanken (2024), Bolåneräntor − jämför aktuella snitträntor & listränta.
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/bolan/bolanerantor

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.